Auteursrecht voor docenten

Als docent kun je in de online leeromgeving onderwijsmateriaal aanbieden aan studenten. Op veel artikelen rust echter auteursrecht. Daarmee moet je rekening houden bij het hergebruik voor leerdoeleinden.

Hoe ga je te werk?
Veel wetenschappelijke artikelen zijn online beschikbaar. Om problemen met het auteursrecht te voorkomen, verdient het de voorkeur om die artikelen door middel van verwijzingen beschikbaar te stellen. Dit kan via het opnemen van url’s (links).
UB heeft specialisten die kunnen nagaan of de gewenste literatuur digitaal beschikbaar is. Stuur de vak- en themaspecialist van je vakgebied een lijst van de literatuur die in de online leeromgeving moet worden opgenomen. Als de artikelen digitaal beschikbaar zijn, dan kunnen ze via een link opgenomen worden. In de handleiding zie je hoe dat in z’n werk gaat.

Wanneer linken naar een artikel niet mogelijk is, bestaat bij wijze van uitzondering de mogelijkheid een klein deel van de tekst in de leeromgeving te tonen. Hiervoor zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt met Stichting Pro. Wat precies wel en niet is toegestaan staat beschreven in de zogenaamde readerregeling* van Stichting Pro. Een overname uit een boek mag maximaal 10.000 woorden bevatten. Bij tijdschriftartikelen geldt een maximum van 8.000 woorden. Let op: de overname mag nooit groter zijn dan een derde van het totale werk. Stichting PRO biedt een woordenteller waarmee snel het aantal woorden vastgesteld kan worden.
Er zijn ook regels voor het hergebruik van tabellen, grafieken en afbeeldingen. Raadpleeg hiervoor de samenvatting van de readerregeling

*Let op: de readerregeling is op 22 september 2017 vernieuwd. Stichting Pro zal zo spoedig mogelijk de informatie op haar website aanpassen.

Heb je nog verdere vragen, neem dan contact op met Willemien van Dijk (020 – 59 85 184) of Sylvia Moes (020 – 59 89164).