Online readers

Als docent kun je online readers samenstellen met artikelen die je in je onderwijs aan je studenten wilt aanbieden. Op veel artikelen rust echter auteursrecht. Daarmee moet je rekening houden bij het samenstellen van je reader.

Hoe stel je een reader samen?
Veel wetenschappelijke artikelen zijn online beschikbaar. Om problemen met het auteursrecht te voorkomen, verdient het de voorkeur om die artikelen door middel van links beschikbaar te stellen. Via deze links kunnen de studenten de afzonderlijke artikelen van een online reader inzien en downloaden. De UB heeft specialisten die kunnen nagaan of de gewenste literatuur digitaal beschikbaar is. Stuur de vak- en themaspecialist van je vakgebied een lijst van de literatuur die in de online reader moet worden opgenomen. Blijken de artikelen digitaal beschikbaar te zijn, dan kunnen ze via een permalink opgenomen worden.

Korte en niet-korte overnames
Wanneer linken naar een artikel niet mogelijk is, kun je een papieren document scannen en als PDF opnemen in de reader in Blackboard. De VU betaalt aan de Stichting PRO een vergoeding voor dergelijke overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijspublicaties. De Stichting PRO onderscheidt korte enniet-korte overnames.

Korte overnames: bewijsexemplaar uploaden
Het gebruik van korte overnames wordt door de readerregeling gedekt. Het verplicht en apart melden van korte overnames wordt hiermee jaarlijks afgekocht. Alleen in het geval van niet-korte overnames moet toestemming gevraagd worden. Wel dient er van “elke reader” binnen een maand na publicatie een bewijsexemplaar geüpload te worden via het webportal op de website van Stichting PRO. De inloggegevens van dit webportal zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van elke faculteit.

Niet-korte overnames: kosten en vooraf toestemming vragen
Niet-korte overnames worden apart in rekening gebracht tegen een paginatarief. Daarnaast moet voor niet-korte overnames altijd vooraf toestemming gevraagd worden via het webportal van Stichting PRO. Wanneer uit een controle blijkt dat een niet-korte overname zonder toestemming in een reader of op een elektronische leeromgeving is opgenomen, wordt dit aangemerkt als een inbreuk. In geval van inbreuk legt Stichting PRO een boete op. De bedragen die hiermee gepaard gaan zijn aanzienlijk. Uiteraard moet ook van een reader met niet-korte overnames binnen een maand na publicatie een bewijsexemplaar geüpload worden naar het webportal van Stichting PRO.

Readerregeling
Als docent ben je zelf verantwoordelijk voor alle auteursrechtelijke aspecten van het cursusmateriaal. Bij het samenstellen van een reader is het daarom belangrijk om kennis te nemen van de readerregeling die Stichting PRO heeft opgesteld. Bekijk hier een samenvatting van de readerregeling. Er wordt onder meer in uitgelegd wat Stichting PRO verstaat onder korte en niet-korte overnames.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen? Wil je advies over het maken van een online reader? Neem dan contact op met de vak- en themaspecialist van jouw vakgebied of stuur een e-mail naar de Universiteitsbibliotheek onder vermelding van “Online reader”.