Seminar ‘How to publish a world-class paper?

08-06-2017

13.00-16.00 uur

Atrium Medische Faculteit, D146

Seminar ‘How to publish a world-class paper? Everything you always wanted to know about scientific publishing.’

Universiteitsbibliotheek

Overig

Seminar

Bij het publiceren van een artikel komt veel kijken: het bepalen van je publiek, het kiezen van een journal en het omgaan met reviewers, editors en uitgevers. Ook onderwerpen als auteurschap en de impact van een artikel zijn belangrijk.

De UB informeert je graag over hoe je jezelf kunt voorbereiden en hoe je een wetenschappelijk manuscript van hoge kwaliteit schrijft en inzendt. Zij organiseert daarom een seminar over deze onderwerpen. Tijdens het seminar belichten twee wetenschappers en een uitgever het gehele publicatieproces, en gaan zij in op de vragen waar je als beginnend auteur tegenaan kunt lopen.

Programma
13.00-13.30 uur
Inloop met koffie en thee

Opening door Arjan Schalken, Manager Academic Support Universiteitsbibliotheek VU

Dr. Liesbeth Mol, vicepresident Physics & Astronomy, Springer Dordrecht
The perspective and the role of the publisher in scientific publishing.

Prof. Dr. Nico van Straalen, professor voor dierecologie, Faculteit der aard- en levenswetenschappen VU.
Publishing from the editor’s and reviewer’s perspective.

15.00-15.15 uur
Pauze

Dr. Tomas Knapen, universitair docent & PI Visual Neuroscience Lab, Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen VU.
How to publish a world class paper.

Afsluiting door Arjan Schalken

Het seminar is speciaal samengesteld voor beginnende auteurs en PhD-kandidaten. Docenten en VU-medewerkers zijn uiteraard ook welkom. Aanmelden is verplicht.

empty

Dit seminar wordt georganiseerd door de Universiteitsbibliotheek van de VU. Vragen en/of opmerkingen? Neem gerustcontact op.