Middeleeuwse kloosters op de kaart gezet

30-03-2017

13.30-17.00 uur

1E-24, Hoofdgebouw, Vrije Universiteit

Middeleeuwse kloosters op de kaart gezet

info@acrh.eu, aanmelden is niet nodig

Universiteitsbibliotheek

Overig

Congres / Symposium

Sinds 2008 is op het web de digitale Kloosterlijst beschikbaar met beknopte en doorzoekbare basisgegevens over alle ongeveer zevenhonderd kloosters en vergelijkbare instellingen die Nederland in de Middeleeuwen heeft gekend. De Kloosterlijst is regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Begin 2016 verscheen een eerste, nog statische, versie van de bijbehorende Kloosterkaart, op het web gezet door de Universiteitsbibliotheek van de VU via het portal Geoplaza. Op 30 maart 2017 wordt een meer definitieve versie gelanceerd. Deze is interactief en maakt het onder meer mogelijk chronologisch te selecteren.

Tijdens het symposium worden de totstandkoming en werking van de Kloosterlijst en de Kloosterkaart toegelicht. Er wordt ingegaan op de vraag naar de bruikbaarheid ervan zowel voor een breed publiek als voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar overkoepelende vragen. Ook wordt het nieuwe instrument geplaatst in het bredere perspectief van (digitaal) onderzoek naar sacrale topografie.

Programma
13.30 – 13.45 Fred van Lieburg:    Digital humanities en religiegeschiedenis
13.45 – 14.15 Koen Goudriaan:     De Kloosterlijst vanuit het perspectief van de mediëvistiek
14.15 – 14.45 Lida Ruitinga :         De totstandkoming van de kaart vanuit het perspectief van
                                                       UBVU/Geoplaza
15.00 – 15.20 Otto S. Lankhorst:  Een andere kloosterlijst voor een ander publiek:
                                                       Het 'Databestand Kloosters in Nederland' van het
                                                       Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
15.20 – 15.40 Herman Wesselink: Religieus erfgoed op de kaart: kerken uit de periode 1800-1970
15.40 – 16.00 Fred van Lieburg
                       met BA-studenten: Sacral topography & Religious Architecture
16.00 – 16.30 Hans Mol:               Verkloostering en ontkloostering tegen de achtergrond van de
                                                       Reformatie