COLOURBOMB: EXPOSITIE EN SYMPOSIUM OVER HET FENOMEEN KLEUR

17-02-2018 | 01-05-2018

14:00

Collegezaal KC07 & Expositieruimte eerste verdieping, VU-Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105

COLOURBOMB: EXPOSITIE EN SYMPOSIUM OVER HET FENOMEEN KLEUR

AANMELDEN: Wilt u bij het symposium zijn? Meld u dan hier aan.

Universiteitsbibliotheek

Theologie

Symposium / Seminar

colourbomb Kleur is een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan. Waarom werkt kleur zo sterk op ons in?

Met deze vraag als uitgangspunt onderzocht Wil Uitgeest het fenomeen kleur. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit bij de faculteit der Godgeleerdheid met haar proefschrift: ‘Wie is er bang voor rood, geel en … blauw?’

Naar aanleiding hiervan nodigde de VU de kunstenaars Steven Aalders, Karin Trenkel, Kianoosh Motallebi, Simone Hoang en Rutger de Vries uit werk te tonen in de Expositieruimte van de VU. Alle vijf bieden zij ons een geheel eigen kijk op kleur.

De expositie Colourbomb opent op zaterdag 17 februari met een kleurrijk symposium.

AANMELDEN
Wilt u bij het symposium zijn? Meld u dan hier aan.

PROGRAMMA
14.00 - 14.10 Inloop en welkomstwoord
14.10 - 14.15 Openingswoord door prof. dr. Dirk-Martin Grube, M.A., Leerstoel ‘Religieuze diversiteit en de kennistheorie van theologie/religie’
14.15 - 15.00 Lezing ‘Wie is er bang voor rood, geel en … blauw’ door kleuronderzoeker Wil Uitgeest over het raadsel kleur
15.00 - 15.30 Radiomaker Robert Altena interviewt kunstenaar Steven Aalders en kleuronderzoeker Wil Uitgeest
15.30 - 16.30 Bezichtiging expositie met drankje
16.30 - 17.30 Film ‘Light Darkness and Colours. Goethe’s theory of colours’

U bent van harte uitgenodigd!