Home > Nieuws en Agenda > Agenda
tot
08-06-2017

Seminar ‘How to publish a world-class paper?

Bij het publiceren van een artikel komt veel kijken: het bepalen van je publiek, het kiezen van een journal en het omgaan met reviewers, editors en uitgevers. Ook onderwerpen als auteurschap en de impact van een artikel zijn belangrijk. De UB informeert je graag over hoe je jezelf kunt voorbereiden en hoe je een wetenschappelijk manuscript van hoge kwaliteit schrijft en inzendt. Zij organiseert daarom een seminar over deze onderwerpen. Tijdens het seminar belichten twee wetenschappers en een uitgever het gehele publicatieproces, en gaan zij in op de vragen waar je als beginnend auteur tegenaan kunt lopen.

Tijd: 13.00-16.00 uur uur Locatie: Atrium Medische Faculteit, D146
09-06-2017

Search and find literature

Snel en efficiënt je literatuur zoeken en vinden! Met deze interactieve workhop krijg je alle bagage voor het efficiënt doorzoeken van algemene en vakdatabases, met als resultaat een veel vollediger overzicht van literatuur voor je werkstuk, verslag of scriptie.

Tijd: 10.00-12.00 uur Locatie: VU hoofdgebouw, Bibliotheek, 1e etage, B-vleugel (zaal 1B-21)
10-06-2017

Workshop Finding & Merging Financial Data

Introductie op het niveau van Bachelor en Master studenten. Begint met een korte inleiding in de vertaling van de probleemstelling naar data-behoefte. Geeft uitleg over problemen bij het zoeken naar en combineren van data. Deelnemers gaan aan de slag met voorbeelden Amadeus & Compustat. Bij het mergen is aandacht voor Excel & Stata.

Tijd: 09.30-12.00 uur uur Locatie: Hoofdgebouw 1B-21
14-06-2017

EndNote Medisch

Geen incomplete, onoverzichtelijke en rommelige literatuurlijsten meer. Maak een consistent overzicht van de gebruikte literatuur zoals wetenschappers in je vakgebied dat doen.

Tijd: 14.00 - 15.30 uur Locatie: De Boelelaan 1117, Medische Bibliotheek, Instructieruimte
15-06-2017

Merging data using Excel and Stata

Hoe combineer verschillende databestanden tot één bestand dat je kunt gebruiken voor analyse? In deze workshop gebruiken we Excel als Stata, en bespreken veelvoorkomende problemen aan de hand van voorbeelden uit de financiële databestanden Compustat Global & Datastream.

Tijd: 10.00 - 12.30 uur Locatie: VU Hoofdgebouw, Bibliotheek, 1e etage, B-vleugel (zaal 1B-21)
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl