Laatste 46 Extra UB studieplekken Hoofdgebouw gereed

Vanaf 18 mei, vóór aanvang van de tentamens, heeft de UB weer 46 extra studieplekken gerealiseerd in de B-vleugel Hoofdgebouw.

18-05-2017 | 16:05

De studieplekken zijn nog maar net beschikbaar en nu al volop in gebruik!

De 46 extra studieplekken zijn gecreëerd door de UB, in samenwerking met de Facilitaire Campus Organisatie (FCO). Het betreft voormalige kantoorruimtes in de B-vleugel van het Hoofdgebouw. In deze ruimtes zijn telkens vier 4 of 8 individuele plekken beschikbaar, welke ook als groepswerkplek gebruikt kunnen worden.

Met de inrichting van deze studieplekken zet de UB de laatste stap in de realisatie van het creëren van 180 extra studieplekken op korte termijn in de B-vleugel. Hiermee komt het aantal dedicated studieplekken in de UB in het Hoofdgebouw ruim boven de 1000, naast de 350 plekken in de Medische Bibliotheek in het VUmc.

Het bieden van een uitstekende fysieke studieomgeving is een prioriteit voor de Universiteitsbibliotheek en de UB zal zich daar de komende jaren voor blijven inzetten!

extra studieplekken mei 2017