Literatuuronderzoek voor (medisch) onderzoek en patiëntenzorg

De (medisch) informatiespecialisten adviseren over en voeren het literatuuronderzoek uit voor onder andere systematische reviews, richtlijnen, subsidie-aanvragen, promotie-onderzoek, PICO’s en CAT’s.

Waarom is goed literatuuronderzoek belangrijk?

Systematische reviews stellen de ‘laatste stand van weten’ vast en bieden daarmee een solide basis voor de zorg en evidence-based medicine (EBM). De wetenschappelijke methode om dit ‘weten’ vast te stellen is een grondig en systematisch literatuuronderzoek, zonder vertekening (bias), in meerdere bronnen en zo volledig mogelijk. Deze methode moet correct verantwoord worden. Een medisch informatiespecialist is de expert in het grondig en efficiënt uitvoeren van literatuuronderzoek en onontbeerlijk in dit proces. Zie ook de richtlijnen voor de methode en de uitvoering van een SR in het Cochrane Handbook en Standards for systematics reviews, IoM. Evidence voor de cruciale rol van de informatiespecialist bij SR’s in onderzoek van Koffel (2015) en Rethlefsen et al. (2015).

Voor wie bedoeld?

Medewerkers en promovendi van VU/VUmc. Studenten kunnen alleen gebruik van deze service als het onderzoek zal worden gepubliceerd.

Wat kun je van ons verwachten?

 • analyse onderzoeksvraag en PICO
 • bronnenkeuze
 • zoekstrategie-constructie
 • logboek zoekstrategie
 • advies bibliografisch management 
 • verantwoordelijkheid voor methode
 • zoveel afspraken als nodig om zoekstrategie te construeren
 • schrijven methode-paragraaf en tabellen zoekstrategieën per bron

Wat verwachten we van jou?

 • een goede, heldere onderzoeksvraag (als PICO) en in- en exclusiecriteria
 • een heldere planning en doorlooptijd
 • je hebt de webcursussen ‘PubMed’ en ‘Systematische Reviews’ gevolgd
 • je bent bekend met de Prisma Statement
 • je hebt een bibliografische manager gekozen – bijvoorbeeld EndNote (VU/VUmc-licentie) of Mendeley (gratis)
 • de betaling als onderzoek wordt (mede) gefinancierd vanuit 2e of 3e geldstroom (zie tarievenlijst)  
 • registratie in Prospero SR register
 • co-auteurschap voor de informatiespecialist

Belangrijke informatie

Afspraak

Download bijgaand formulier, vul het in en stuur het mee met de mail voor een afspraak naar: mics.ub@vu.nl. Dien je verzoek tijdig in en houd rekening met een wachttijd van ca. twee weken.