Een geschonken Hebreeuwse grammatica

Hebreeuwse_grammatica

De Hebreusche grammatica ofte taal-konst uit 1627 is een van de pareltjes uit de bibliotheek die het echtpaar Postma-Gosker in 2012 aan de VU schonk. Gedurende veertig jaar verzamelden Ferenc Postma en Margriet Gosker honderden zeldzame boeken. Door hun ongekende passie voor en brede kennis van oude drukken ontstond een unieke bibliotheek, waarin onder meer academisch drukwerk van de Universiteit Franeker een belangrijke plaats inneemt.

beeld Hebreeuws woordenboekEén van de eerste aankopen
Bij De Hebreusche grammatica ofte taal-konst is een Ebreusch woord-boek uit 1628 gebonden. Beide zijn geschreven door Sixtinus Amama. In ‘Wij zoeken niet, wij vinden’  vertelt prof. dr. Ferenc Postma: Dit is zeker één van mijn eerste aankopen geweest. Van deze boekjes zijn in Nederland maar weinig exemplaren bewaard gebleven. Ze zijn niet alleen zeldzaam, maar ook van grote wetenschappelijke waarde. Dit boekje verschaft ons inzicht in zowel het Hebreeuws als de Nederlandse taal van de vroege zeventiende eeuw.’

‘Leer-gierige Nederlanders’
De woordenlijsten bestaan uit drie onderdelen. Eerst zien we het Hebreeuwse woord, daarna volgt de Hebreeuwse uitspraak en tenslotte krijgen we de Nederlandse vertaling. Professor Amama stelde deze eerste Hebreeuwse grammatica in het Nederlands samen ‘tot dienste der leer-gierige Nederlanders’. Dus niet alleen ten dienste van de academici, maar ook voor mensen van buiten de universiteit.

Hommage
De collectie oude drukken – boeken gedrukt voor 1801 – van de VU bestaat voor een groot deel uit bibliotheken van verzamelaars die door schenking of aankoop bij de VU terecht zijn gekomen. Deze Hebreeuwse grammatica krijgt een plaats in de topstukkententoonstelling als een hommage aan al die verzamelaars en schenkers.