De Kettersche spinnecoppe uit de bibliotheek van Abraham Kuyper

Spinnecoppe_titelbladHet boek Kettersche spinnecoppe uit 1598 is niet alleen bijzonder vanwege de inhoud, maar ook vanwege een van de vroegere eigenaren. Dat was niemand minder dan Abraham Kuyper.

Strijd tegen ketterij
Met dit werk zitten we midden in de godsdiensttwisten van de zestiende eeuw. Jason Petronius, pseudoniem van de Jezuïet Jean David, beschrijft het leven van een spin en vergelijkt dat met de ketterijen waartegen hij ten strijde trekt. Daarbij moeten zowel stromingen binnen het Katholicisme als de Protestantse nieuwkomers van zijn dagen het ontgelden.

Spinnecoppe_stempelsStempel van de Dr. Abraham Kuyperstichting
Dit boekje heeft al ruim vier eeuwen overleefd. Dankzij de bezittersmerken die in dit boek zijn aangebracht kunnen we deels achterhalen bij wie dit boek in de kast gestaan heeft. Op de keerzijde van het titelblad vinden we, behalve een handgeschreven krabbel uit vroeger eeuwen, twee stempels: het huidige VU-stempel en een stempel van de Dr. Abraham Kuyperstichting te ’s-Gravenhage.

In bezit geweest van Abraham Kuyper
De bibliotheek van de Dr. Abraham Kuyperstichting heeft zo’n vijftig jaar dienst gedaan als wetenschappelijk centrum van de Anti-Revolutionaire Partij. In deze bibliotheek bevond zich onder meer een aanzienlijk deel van de boeken die in bezit zijn geweest van Abraham Kuyper, grondlegger van de Vrije Universiteit. In 1975 kwam de bibliotheek van de stichting naar de VU, waarmee de collectie groeide met circa drieduizend oude drukken op het gebied van kerkgeschiedenis en kerkrecht.

Spinnecoppe initialenTwee priegelige lettertjes: A. K.
Op de gele perkamenten rug van het boek prijken twee priegelige lettertjes: A. K. Het zal niet verbazen dat dit de initialen van Abraham Kuyper zijn, aangebracht op de boeken uit zijn bibliotheek. Uiteraard nemen de boeken uit bibliotheek van Kuyper een bijzondere plek in binnen de VU-collecties en met recht kan deze Spinnecoppe dus een topstuk genoemd worden.