Vakbibliotheek van prof. dr. Herman Bavinck (1854-1921), hoogleraar dogmatiek aan de Theologische School te Kampen (1882) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1902), en een belangrijke vormgever van de traditie van het neocalvinisme.
De bibliotheek omvatte destijds 2000 publicaties op theologisch, filosofisch en psychologisch gebied, voornamelijk uitgegeven voor 1910. Een deel van deze collectie fungeerde als seminarium-bibliotheek bij de VU, een ander deel is in 1922 aangekocht. Veel boeken zijn voorzien van een ingeplakt ex libris. Een overzicht van alle werken uit deze collectie in de huidige VU-collectie is hier te vinden.

Ex-libris van Herman Bavinck. Signatuur: XW.00252.-Uit de collectie van Herman Bavinck: Tractaet. Signatuur: XW.00252.-
Uit de collectie van Herman Bavinck: Descartes. Signatuur: XG.00067.-

Uit de collectie van Herman Bavinck: Daniel le Roy. Signatuur: XP.07297.-