Aarlanderveen-collectie

Bibliotheek met ca. 200 werken uit de 16e-19e eeuw.
De collectie is in 2000 in bruikleen genomen van de parochie H. Petrus en Paulus te Aarlanderveen. Blijkens inscripties zijn diverse boeken afkomstig van Joannes of Petrus Pelt, beiden leden van de bekende familie die meerdere priesters heeft voortgebracht.
Een beperkt deel van de Aarlanderveense parochiebibliotheek wordt nu bewaard in het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Secundaire literatuur
W. Heijting, S. van Daalen en W. Frijhoff
Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek

Aarlanderveen-parochie

Prent uit Habitz de nations estranges , een boek van de Aarlanderveen-collectie
Signatuur: XE.05047.-