Collectie van de Augustinusparochie, Amsterdam-Buitenverldert

Ca. 240 werken uit de 16e-18e eeuw, afkomstig uit de Augustinusparochie.
In 1994 werd van het R.K. Bisdom Haarlem een collectie oude drukken van de Augustinusparochie te Amsterdam-Buitenveldert in bruikleen aanvaard. Het hoofdbestanddeel van deze bibliotheek was al in 1983 aangekocht.
De collectie als geheel is vooral van belang omdat deze in hoofdzaak afkomstig is van pastoor Joannes Nanning (1689-1761), die in het kerkelijk leven van zijn tijd een vooraanstaande rol heeft gespeeld.
De werken omvatten meest (katholieke) theologie. Verder onder meer 18e-eeuwse taal- en letterkunde.

Secundaire literatuur
J.E. Pijnaker, Catalogus bibliothecae parochialis de ‘Buitenveldert’
W. Heijting, S. van Daalen en W. Frijhoff, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek

Bruiloftdichten, van Wellekens, frontispice. Signatuur: XN.00423_frontispiceRationale, titelpagina. Signatuur: XI.01008_titelpagina

Bruiloftdichten, van Wellekens, frontispice. Signatuur: XN.00423_frontispice
Rationale, titelpagina. Signatuur: XI.01008_titelpagina