Privé-bezit van G.J. Buitink met ca. 800 werken uit de 16e-20e eeuw.
Verzamelaar Gert-Jan Buitink bracht in de loop van vele jaren een verzameling psalmboeken bijeen. Na zijn overlijden in 2008 besloot de familie Buitink om de boeken onder te brengen bij de VU.
De verzameling documenteert tot in detail hoe het gereformeerd-protestantse psalmboek en in het bijzonder het Geneefse psalter is ontstaan, zich heeft ontwikkeld en zich over Europa heeft verspreid. Daarnaast bevat de verzameling ook meerdere zeldzame uitgaven van andere Nederlandse liedboeken, waaronder uiteraard de Souterliedekens, maar ook de Zeeuwsche Nachtegael, het Boertigh (...) liedt-boeck, het Geuse liet-boeck en verschillende andere wereldse liedboeken.
De collectie is een belangrijke aanvulling op de werken van protestantse signatuur die de VU al in haar bezit heeft en versterkt tevens de positie ervan als Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur.

Secundaire literatuur
Sipke van der Land en Gert-Jan Buitink, Het verhaal van de psalmen
W. Heijting, Mensen, ideeën en boeken

Collectie G.J. Buitink: Premier livre des Psealmes de David. Signatuur: XH.05986 
Collectie G.J. Buitink: Souter Liede. Signatuur: XC.06733