Collectie mr. D.W.O.A. Grosheide

Collectie bijeengebracht door de Amsterdamse advocaat mr. D.W.O.A. Grosheide (1927-1991), met 1200 publicaties uit de 17e-20e eeuw over Amsterdam (Amstelodamensia), waaronder ca. 100 reisgidsen. De collectie is bij legaat verkregen.

Reisgids of atlas uit de collectie van D.W.O.A. Grosheide

Reisgids 'Hollandiae Chorographia' uit de collectie van mr. D.W.O.A. Grosheide

Een overzicht van alle werken uit deze collectie is hier te vinden.