Bibliotheek van prof. dr. F.W. Grosheide (1881-1972)

Ca. 1400 werken (waaronder een grote bijbelverzameling) uit de 16e-20e eeuw.

Bibliotheek van prof. dr. F.W. Grosheide (1881-1972), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit en voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. De boeken zijn voorzien van een ingeplakt ex libris. Een overzicht van alle werken uit deze collectie is hier te vinden.

Het archief van F.W. Grosheide wordt bewaard bij het Historisch Documentatiecentrum (HDC) voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).

Titelpagina van een boek uit de collectie F.W. Grosheide. Signatuur: XP.06704 Ex libris van F.W. Grosheide

Titelpagina van een boek uit de collectie F.W. Grosheide (signatuur: XP.06704) en ex libris van F.W. Grosheide