Ca. 200 werken uit de 17e-19e eeuw.
Deze collectie onderscheidt zich door het grote aandeel van omvangrijke en destijds kostbare naslagwerken. Daarnaast is er een klein aantal handschriften.

Secundaire literatuur
W. Heijting, S. van Daalen en W. Frijhoff
Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek