Mr. H. Bos-bibliotheek

Ca. 21.000 werken uit de 15e-20e eeuw.
De Mr. H. Bos-bibliotheek bevat boeken en pamfletten over onder meer de Nederlandse reformatie en rechtsgeschiedenis, uit de 15e-20e eeuw, waaronder veel 16e-eeuwse drukken. Tevens ca. 200 kaarten uitgegeven tussen het begin van de 16e eeuw en 1940, met het accent op de 17e en 18e eeuw. Daarnaast cartografische literatuur en atlassen (ca. 50). Vermeldenswaard is een 17e-eeuwse hemelglobe van Willem Jansz Blaeu.

Secundaire literatuur
J. Stellingwerff, De Mr. H. Bos-bibliotheek van de Vrije Universiteit
Aanwinsten uit de Mr. H. Bos-bibliotheek
M.H.G. Clement-van Alkemade, ‘Bijzondere kaarten in de verzameling’. In: Een vrije universiteitsbibliotheek
W. Heijting, Mensen, ideeën en boeken

Hendrikus Bos Prenten

Een prent uit Den spieghel vande Spaensche tyrannie en een kaart (van Pasen; Korte inleydinge der feesten Israels ), beide uit de bibliotheek van H. Bos Kzn.
Signaturen: XE.05591 en XC.06200.-