Deze collectie bevat complete sets van de Nederlandse door overheidsinstellingen geproduceerde kaartseries inclusief variante uitgaven, uitgegeven vanaf de 19e eeuw (totaal ca. 14.000 bladzijden).
Naast topografische kaarten zijn ook geologische en andere thematische kaarten vertegenwoordigd. Verder bevat de collectie ca. 4500 buitenlandse kaarten en kaartseries.

In de collectie bevinden zich onder andere:

  • geallieerde uitgaven van Nederland, Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, waaronder ook zeldzame uitgaven van de Japanse bezetter
  • een collectie Nieuw-Guinea (inclusief de proefbladen)
  • Waterstaatskaarten vanaf 1865
  • geologische en bodemkaarten van Nederland en de koloniën
  • Nederlandse 19e-eeuwse atlassen
  • een kleine collectie Suriname
  • West-Berlin (German city maps GSGS), schaal 1:4000.