Ca. 500 werken uit de 16e-18e eeuw.
De bibliotheek van de parochie Zevenhoven omvat een bijzonder veelzijdige collectie. Naast de kerkvaders, prekenbundels en pastorale handboeken bevinden zich hierin devotieliteratuur (in het Latijn, Frans en Nederlands), alsmede diverse anti-reformatorica (maar ook enkele werken van protestantse auteurs). Verder zijn er onder meer Latijnse en Franse grammatica’s, literaire teksten (ook in het Nederlands), en historische en geografische werken.

Secundaire literatuur
W. Frijhoff, 'Vier Hollandse priesterbibliotheken uit de zeventiende eeuw.' In: Ons Geestelijk Erf
W. Heijting, S. van Daalen en W. Frijhoff, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek