Collecties

De Universiteitsbibliotheek beheert een groot aantal collecties. Deze collecties kun je doorzoeken via LibSearch.

Digitale collectie
De UB biedt een steeds groter deel van de collecties digitaal aan. De digitale collectie kun je ook vinden via LibSearch. Beeldmateriaal wordt steeds meer gedigitaliseerd en opgenomen in de beeldbank.

VU-bachelorscripties en VU-masterscripties vind je in de Online Scriptiedatabase.

VU erfgoed en collecties
Naast de reguliere collecties bezit de UB een aantal bijzondere collecties: Handschriften & Oude drukken, Collectie HDC | Protestants Erfgoed, de Kaartenverzameling, Kunst en Academische Erfgoedobjecten.

Hulp en advies
De UB biedt verder informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn in de wetenschappelijke wereld en waarbij er behoefte bestaat aan heldere, eenduidige informatie, onder andere over open access.