Toegang tot digitale collecties van buiten de campus

Libsearch

Ook buiten VU en VUmc hebben medewerkers en studenten toegang tot e-journals, e-books, online artikelen en bestanden waarvoor de Universiteitsbibliotheek (UB) een licentie heeft afgesloten.

Via LibSearch
Zoekt u via LibSearch dan hoeft u alleen maar in te loggen (via SURFconext) wanneer daarom gevraagd wordt. Er zijn geen speciale instellingen of programma's nodig.
- VU-studenten en -medewerkers loggen in met hun VUnetID
- VUmc-medewerkers loggen in met hun VUmc-account (PDF)

Op een andere manier
Zoekt u op een andere manier dan kan het voorkomen dat u een link gebruikt die niet geschikt is voor toegang buiten de VU. Er verschijnt dan bijvoorbeeld een melding dat uw IP-nummer onbekend is, u krijgt een ander inlogscherm of er wordt om betaling gevraagd. U kunt in die gevallen toch toegang krijgen door - eenmalig - één van de volgende hulpmiddelen in te stellen.

- Library Access browserextensie (beschikbaar voor Google Chrome, Firefox, Apple Safari en Opera)
Door deze zogenaamde plug in toe te voegen aan uw browser wordt het proces om toegang te krijgen tot de e-resources waarvoor de UB een licentie heeft afgesloten vereenvoudigd. Er wordt automatisch gevraagd om in te loggen met uw VUnetID of VUmc-account.

De Library Access browserextensie is met slechts enkele muisklikken te downloaden en te installeren via: http://leanlibrary.com/download

Kies na installatie onder "Select your library" voor "Vrije Universiteit Amsterdam (VU)" en klik op de "Save" button. En door het uitvinken van de "Skip the pop up and automate my access" optie kunt u eerst een pop up laten verschijnen met een attendering m.b.t. materiaal waarvoor de UB een licentie heeft afgesloten.

of

- UBVU Off-Campus Access bookmark (alle browsers)
Installatie van deze bookmark geeft ook de mogelijkheid om met uw VUnetID of VUmc-account toegang te krijgen tot de gewenste bron.
Voeg onderstaande link toe aan de bookmarks van de browser. Klik niet op de link, maar sleep de link naar de bookmarks balk van de browser of klik met de rechtermuisknop op de link.
UBVU Off-Campus Access 

Voor handmatige installatie:
- maak een willekeurige bookmark aan;
- bewerk de eigenschappen;
- wijzig de naam van de bookmark naar UBVU Off-Campus Access;
- kopieer de code hieronder als URL in de bookmark:
javascript:void(location.href='http://vu-nl.idm.oclc.org/login?url='+location.href)
Tip: gebruik de bookmarks balk om de bookmark als knop weer te geven.

Om te testen of de installatie van de bookmark correct is verlopen kunt u naar dit artikel gaan. Klik vervolgens op de UBVU Off-Campus Access bookmark en log in met VUnetID of VUmc-account.
N.B. Vanzelfsprekend krijgt u alleen toegang wanneer de UB een licentie voor de betreffende bron heeft afgesloten. Sommige bestanden zijn om technische redenen alleen op de VU en in het VUmc te raadplegen.

Oude instellingen
Wij raden aan om de eventueel eerder gebruikte instellingen voor “thuis werken” ongedaan te maken.

Google Scholar
Gebruik deze handleiding (PDF) voor het tonen van “VU LibSearch” links in Google Scholar buiten de campus.

Voor vragen, opmerkingen of om een probleem te melden, neem contact met ons op via het vragenformulier.