Zoeksystemen literatuur

Overzicht zoeksystemen (te gebruiken via de Universiteitsbibliotheek)

Een overzicht van de belangrijkste zoeksystemen en academische databases per vakgebied die je kunt gebruiken via de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit voor het zoeken van wetenschappelijke literatuur.

e-journals

ATLA Religion Database
Google Scholar
LibSearch
Pubmed
Psycinfo
Rechtsorde
Scopus
Web of Science / Web of Knowledge

VU/ VUmc publicaties

Beeldbank 
Dissertaties
Research Portal            
Scripties