SURF Research Roadshow AVG en Onderzoeksdata

25-05-2018

10.00-16.00 uur

Truck van SURF op Campusplein Vrije Universiteit, tussen basketbalveld en beachvolleybalvelden

SURF Research Roadshow AVG en Onderzoeksdata

Je kunt je inschrijven voor afzonderlijke sessies. In de truck is plaats voor 20 personen; het is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt voor een sessie, kun je op een reservelijst worden geplaatst. Als je je hebt opgegeven, maar uiteindelijk toch niet kan komen, verzoeken wij je vriendelijk om je af te melden bij ons (researchdataservices.ub@vu.nl), zodat we je plek aan iemand anders kunnen aanbieden.

Universiteitsbibliotheek

Overig

Symposium / Seminar

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland, organiseert een Research Roadshow langs de Nederlandse universiteiten en UMCs. De SURF Research Roadshow zal de VU aandoen op vrijdag 25 mei, de dag waarop de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. In hun truck op het Campusplein zullen experts van SURF tussen 10.00 en 16.00 uur presentaties verzorgen over de gevolgen van de AVG op wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot het opslaan van privacy-gevoelige onderzoeksdata. Daarnaast zullen er tijdens de Roadshow presentaties zijn over verschillende tools en diensten die je kunt gebruiken voor het beheren van je onderzoeksgegevens.

Alle onderzoekers zijn welkom
We heten alle onderzoekers van VU Amsterdam van harte welkom in de truck van SURF, die te vinden zal zijn tussen het basketbalveld en de beachvolleybalvelden. We hopen je daar te zien! Het Engels is de voertaal tijdens de Roadshow.

Experts van VU Amsterdam
Er zullen gedurende de dag experts van VU Amsterdam bij de truck aanwezig zijn om zaken rondom databeheer bij je onderzoek te bespreken. Waar mogelijk zullen we ook tools bespreken die VU Amsterdam beschikbaar stelt voor dataopslag, -analyse en -archivering (e.g. SciStor, SciCloud, BAZIS-cluster, DataverseNL, ArchStor, DarkStor).

Programma
De onderwerpen die tijdens de Roadshow aan bod zullen komen, vind je hieronder. Experts en onderzoekers van VU Amsterdam zullen op deze onderwerpen reflecteren vanuit het perspectief van onderzoek aan de VU.

Presentatie 1
10.00 – 10.30
Opening: Does the GDPR affect Open Science?
Spreker: Hilde van Wijngaarden (directeur Universiteitsbibliotheek) in discussie met onderzoekers

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) weten we hoe zorgvuldig we moeten omgaan met onderszoekdata met persoonsgegevens. Maar betekent dit dat we niet meer samen kunnen werken aan onderzoek? Gaat dit Open Science belemmeren, terwijl Open Science juist zo belangrijk is om de wetenschap verder te brengen? Dat hoeft niet, want samenwerken aan onderzoek kan ook veilig. En er zijn zoveel data die wel gedeeld kunnen worden. Laten we deze wet dus niet zien als een belemmering, maar als een aanmoediging om Open Science goed te regelen.

Presentatie 2
10.30 – 11.30
GDPR, Privacy & Security
Sprekers: Petra Tolen (VU) en Remco Poortinga (SURF)
NB: Bij het gedeelte over de AVG is de voertaal Nederlands

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wetgeving vervangt de Nederlandse ‘Wbp’ (Wet bescherming persoonsgegevens) en is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen. Onderzoek waarin persoonsgegevens worden gebruikt, vallen onder de AVG. In deze presentatie bespreken we de belangrijkste verschillen tussen de AVG en de Wbp. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan praktische oplossingen, diensten en tools die onderzoekers aan VU Amsterdam kunnen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens op een veilige manier.

Presentatie 3
11.30 – 12.30
NetherLight open light path exchange
Spreker: Alexander van den Hil (SURF)

NetherLight is de open netwerkexchange van SURF. Lichtpaden zijn zogenaamde point-to-point connections die een veilige en betrouwbare verbinding opzetten. Zo’n verbinding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opslaan van data, het versturen van big data en het inschakelen van extra rekenkracht. Je kunt lichtpaden gebruiken om je netwerk en samenwerkingsinfrastructuur af te stemmen op jouw eigen onderzoeksbehoefte. Verder kun je lichtpaden gebruiken voor multidisciplinair, data-intensief onderzoek. NetherLight maakt het eenvoudig om lichtpaden op te zetten met nationale of internationale samenwerkingspartners. Ook is NetherLight beschikbaar om dienstaanbieders aan te sluiten, zodat zij met lichtpaden bereikt kunnen worden. In deze presentatie zullen we uitleggen hoe lichtpaden werken en hoe je ze kunt gebruiken in je onderzoek.

12.30 – 13.00: Lunchpauze

Presentatie 4
13.00 – 14.00
Big Data Services
Spreker: Mark van de Sanden (SURF)

Onderzoekers die grote hoeveelheden (on)gestructureerde data moeten verwerken en analyseren, kunnen gebruik maken van de SURFsara Big Data Services, waarmee je toegang kunt krijgen tot een van de grootste Hadoop-clusters van Nederland. Je kunt gebruik maken van een aantal grote publieke datasets en meerdere frameworks, waaronder Apache Spark, Hive, Pig en HBase. Daarnaast is data-analyse met NoSQL mogelijk. Deze diensten zullen worden toegelicht in deze presentatie.

Presentatie 5
14.00 – 15.00
Research data visualisation
Spreker: Paul Melis (SURF)

Visualisatie is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in je sets van onderzoeksdata. In veel gevallen geeft een cijfermatige analyse van gegevens te weinig inzicht. Visualisatie stelt je in staat om een goede eerste indruk van de resultaten te krijgen. Dat maakt het mogelijk om opvallende verschijnselen in de data te onderzoeken, om de correctheid van resultaten te controleren en om de resultaten op een inzichtelijke manier te presenteren. De Visualisatiedienst van SURF stelt je in staat om je eigen datasets op je desktop te visualiseren. SURFsara biedt een krachtige remote visualisatiedienst, die high performance prestaties koppelt aan gebruiksgemak. Deze dienst zal worden toegelicht in deze presentatie.

Presentatie 6
15.00 – 16.00
Storing, analysing, archiving and sharing your Research Data
Spreker: Christine Staiger (SURF)

Deze sessie gaat over algemene kwesties in Research Data Management waar je in de dagelijkse onderzoekspraktijk mee te maken hebt. We zullen nuttige tools bespreken die je direct kunt gebruiken in je onderzoek, zoals SURFdrive en SURFfilesender. Hiermee kun je eenvoudig en veilig je data opslaan en delen met collega’s. Verder gaan we ook in op data-archivering na je onderzoek. In die context zullen we aandacht besteden aan het gebruik van persistent identifiers voor datasets en faciliteiten die beschikbaar zijn aan de VU voor het archiveren van data. Ten slotte verwijzen we ook naar de ondersteuning die de Universiteitsbibliotheek biedt voor Research Data Management.