Seminar ‘Managing & Sharing research data – Hoe en waarom?’

01-11-2018

13.00-16.30 uur

Atrium, VU Medische faculteit

Seminar ‘Managing & Sharing research data – Hoe en waarom?’

Aanmelden via dit formulier is verplicht. Vragen of opmerkingen? Neem contact op via seminars.ub@vu.nl.

Universiteitsbibliotheek

Overig

Congres / symposium / seminar

Onderzoekfinanciers en uitgevers stellen steeds strengere eisen aan het beheren (en delen) van onderzoekdata. Open Science, waaronder het open delen en publiceren van onderzoekdata, is in opmars. En sinds mei is er een nieuwe privacywet. Wat betekent dit voor jouw onderzoekswerk en -data?

Hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan alle regels?
Hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan alle regels? Hoe kun je je data delen en waarom zou je dat doen? En hoe ondersteunen VU-diensten als de Universiteitsbibliotheek, Dienst IT en Juridische Zaken je hierbij? Drie experts vertellen over de nieuwste ontwikkelingen en hun aanpak. Aan bod komen onder andere: registratie, veilige opslag, (her)gebruik, juridische en ethische aspecten van data, en de eisen van financiers.

Voor wie?
Dit (gratis) seminar is door de Universiteitsbibliotheek samengesteld voor PhD studenten en onderzoekers van de VU en het VUmc. Anderen zijn van harte welkom deel te nemen, mits er genoeg plaats is. Alle presentaties zijn in het Engels.

Aanmelden
Aanmelden via dit formulier is verplicht.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op via seminars.ub@vu.nl.

Programma

13.00 – 13.30     Inloop met koffie en thee
13.30                 Opening door: Hilde van Wijngaarden, directeur Universiteitsbibliotheek, VU

Research Data Management: Een korte introductie
Door: Jolien Scholten, Specialist Research Data Management, Universiteitsbibliotheek, VU
Jolien Scholten geeft een introductie op onderwerpen als: de juridische en ethische aspecten van beheer van onderzoekdata; de eisen van subsidiegevers; FAIR data en Open Science; en de ondersteuning die de VU-diensten bieden.

Closing the Age of Competitive Science
Door: René Bekkers, bijzonder hoogleraar prosociaal gedrag, Faculteit der Sociale wetenschappen, VU
In the prehistoric era of competitive science, researchers were like magicians: they earned a reputation for tricks that nobody could repeat and shared their secrets only with trusted disciples. In the new age of open science, researchers share by default, not only with peer reviewers and fellow researchers, but with the public at large. I discuss recent developments in open science and its implications for research careers and progress in knowledge discovery. The transparency of open science reduces the temptation of private profit maximization and the collective inefficiency in information asymmetries inherent in competitive markets.
René Bekkers onderzoekt de effecten van filantropie op de samenleving. Hij gebruikt daarvoor data uit diverse en vaak gevoelige bronnen. In dit seminar bespreekt hij zijn overwegingen om zijn data open te maken.

Algoritmes, open source software and open datasets
Door: Hugo Ledoux, Universitair Hoofddocent, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
Hugo Ledoux ontwikkelt software voor GIS en computationele geografie, en maakt vaak gebruik van open datasets. De broncode van al zijn software is ook open toegankelijk.