Kosteloos Open Access publiceren in Elsevier-(top)tijdschriften in Neuroscience, Life sciences & Medicine

In 2018 is de lijst Elsevier-tijdschriften waarin VU/VUmc-onderzoekers kosteloos Open Access kunnen publiceren met 120 titels uitgebreid.

24-05-2018 | 15:25

In 2018 is de lijst Elsevier-tijdschriften waarin VU/VUmc-onderzoekers kosteloos Open Access kunnen publiceren met 120 titels uitgebreid tot de vakgebieden Neuroscience, Life sciences & Medicine. Hieronder vallen toptijdschriften als Brain, Behavior and Immunity, Progress in Neurobiology, Frontiers in Neuroendocrinology, Neurobiology of Aging en Biochimica et Biophysica Acta (BBA)- Reviews on Cancer.

Hoe aanvragen?
Een aanvraag om kosteloos open access te publiceren in de tijdschriften op de lijst, kan alleen gedaan worden door een corresponderende auteur van VU/VUmc. Geef - na acceptatie van de publicatie - bij het indienen aan dat je verbonden bent aan de VU of het VUmc en kies voor: ‘Gold Open Access’ en de Creative Commons licentie.
Bekijk het voorbeeld voor het indienen van een aanvraag
De APC-kosten voor de publicatie worden (via een centraal fonds) automatisch volledig door de bibliotheek vergoed; er zijn dus geen kosten voor de auteur.

Overzicht VU/VUmc- OA-overeenkomsten met uitgevers
Om Open Access publiceren te stimuleren, heeft de Vrije Universiteit met een groot aantal vooraanstaande (inter)nationale uitgevers OA-overeenkomsten gesloten. Als er een VU of VUmc OA-overeenkomst (APC-korting) is, kunnen VU/VUmc-onderzoekers of kosteloos (100% APC-korting) of met een korting (bijv. 15% APC-korting) OA-publiceren in dat tijdschrift. Op dit moment zijn er voor ongeveer 9.000 tijdschriften afspraken gemaakt.

Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide
Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide als je OA wilt publiceren. Deze toont je:
- de belangrijkste tijdschriften op je vakgebied plus hun impact & metrics,
- of OA-publiceren mogelijk is in het tijdschrift
- of de VU een OA-deal heeft met het tijdschrift (dus of er een APC discount is).

Vragen over de overeenkomst met Elsevier of andere OA-deals?
Neem contact op met het OA-team via openaccess.ub@vu.nl