Je scriptie toegankelijk maken voor een breed publiek?

Schrijf een artikel voor website De Focus en gebruik de tips uit de speciale Libguide.

15-06-2018 | 16:15

Peter ReekVoor je scriptie doe je maandenlang onderzoek en de resultaten schrijf je op in je scriptie. Vaak leest alleen je begeleider die, terwijl de inhoud ook voor anderen in de samenleving interessant kan zijn. Onderzoekplatform De Focus, opgericht en gerund door studenten, biedt je de mogelijkheid een artikel over je scriptie online te publiceren en ondersteunt je daarbij. Ook vind je veel tips in de libguide ‘Je scriptie toegankelijk maken voor een breed publiek’

Feedback die je vooruit helpt
VU-masterstudent Peter Reek schreef voor De Focus over zijn bachelorscriptie Filosofie het artikel ‘Sluit de ‘boze burger ’ niet buiten’ en is enthousiast over het resultaat. “Ik wil graag goed leren schrijven en heb daarom toen ik bij het Seminar Bachelor thesis hoorde over De Focus deze kans gegrepen. De Focus begeleidt je tot een goed resultaat. Ik kreeg feedback die me echt vooruit heeft geholpen. Toen ik het eerste commentaar zag, moest ik wel even slikken, maar uiteindelijk heb ik bijna alles overgenomen.”

Dialoog in de samenleving aanzwengelen
“Dit is mijn eerste filosofische artikel. Ik wil in de toekomst graag meer gaan schrijven om de dialoog in de samenleving aan te zwengelen. Het is mijn wens om moeilijke, controversiele onderwerpen als milieu en migratie bespreekbaar te maken en daarvoor een goede vorm te kiezen.”

Beter leren schrijven
“Door mijn artikel voor De Focus heb ik de inzichten uit mijn scriptieonderzoek nu kunnen delen met meer mensen in mijn omgeving én beter begrijpelijk kunnen maken. Ik heb er beter door leren schrijven. En je leert er nog scherper door denken. Het kost wel wat tijd maar dat betaalt zich echt terug. Want nu voor mijn master moet ik veel papers schrijven.”

Bekend maken van je onderzoeksresultaten
Vakspecialist Filosofie Sebastien Valkenberg van de Universiteitsbibliotheek verzorgt twee gastcolleges voor het Seminar Bachelor thesis. “In het eerste vertel ik hoe je slim naar literatuur zoekt en de betrouwbaarheid van bronnen controleert, in het tweede staat centraal hoe je je scriptieonderzoek onder de aandacht kunt brengen bij een breed publiek. Bij wetenschappelijk onderzoek hoort ook het bekend maken van je resultaten. In dat kader wijs ik studenten ook op de mogelijkheid van publiceren bij De Focus.”

Libguide en gastcolleges
“De UB wil studenten graag leren hoe je de resultaten van je onderzoek kunt delen, zodat anderen er ook iets van opsteken. Veel onderzoek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom heeft de UB samen met De Focus een Libguide gemaakt over hoe je van je scriptie een artikel kunt maken voor een breed publiek. Deze Libguide is bruikbaar voor alle vakgebieden en de UB gaat ook bij andere faculteiten gastcolleges geven over dit onderwerp.”

Ook VU-alumna Nandenie Lachman maakte in 2018 van haar scriptie een artikel voor De Focus: 'Meldplicht datalekken: effectief of niet?'.   

Ook een artikel schrijven voor De Focus?
Ook ervaring opdoen met het schrijven voor een breed publiek? Neem dan contact op via  www.de-focus.nl

Vragen over de gastcolleges?
Neem contact op met Sebastien Valkenberg