‘Ik zie nu minder op tegen het zoeken van literatuur voor mijn paper en scriptie’

'De gratis workshop Literatuur Zoeken en Vinden heeft een deur voor mij geopend.'

10-01-2018 | 14:38

Marja_en_Lieke_Workshop_Zoek_en_Vind_LiteratuurVU-studenten Marja en Lieke volgden de UB-workshop Zoek en Vind Literatuur. ‘Deze workshop heeft echt een deur voor me geopend’, vertelt masterstudent Marja. ‘Ik zie nu minder op tegen het zoeken van literatuur voor mijn paper en scriptie.' Lees hier welke tips zij voor je hebben. En meld je ook aan voor een gratis UB-workshop. Je kunt ze het hele jaar door volgen.

Zoeken in Web of Science en UB-databases
Ook Lieke is enthousiast: ‘Ik zou studenten zeker aanraden deze cursus te volgen om hun zoekkennis op te frissen en te vergroten. In mijn premaster heb ik bij Academische Vaardigheden wel iets geleerd over literatuur zoeken, maar dat was nogal weggezakt. Tot nu toe kwam ik meestal niet veel verder dan zoeken via Google Scholar, in archieven, en wat uitproberen in LibSearch. Ik vond zo vooral boeken. Met de literatuurlijsten uit die boeken kwam ik dan weer bij andere boeken. Vandaag heb ik geleerd in welke online databases je kunt zoeken en hoe je dat aanpakt. Bijvoorbeeld de multidisciplinaire database Web of Science en de (vakspecifieke) databases waar de Universiteitsbibliotheek een abonnement op heeft.’ 

Onderzoeksvraag ontleden in zoektermen
Marja: ‘Door te zoeken in die databases vind je meer actuele artikelen. Docenten verwachten dat je daarmee komt. Ik weet nu beter hoe ik dit moet aanpakken.’ Lieke: ‘Voor mij was de grootste eyeopener hoe je je zoekstrategie systematisch op kunt zetten door je zoekvraag te ontleden in een aantal zoektermen, en voor elk van die zoektermen een aantal synoniemen te bedenken. En hoe je gerichter kunt zoeken met Boolean Searching. Dit ga ik zeker toepassen!’

Google niet gebruiken voor zoekacties maar als controlemiddel
‘Ook de uitleg over welke database je voor welk doel het best kunt inzetten en hoe je kunt nagaan of een artikel wel een echte wetenschappelijke publicatie is, vond ik waardevol en interessant’, vertelt Marja. ‘Het is belangrijk om kritisch te kijken naar de betrouwbaarheid van de informatie die je vindt. Zo hebben we geleerd dat Google geen goed startpunt is voor je literatuurzoektocht, maar wel om - nadat je via andere weg (bijvoorbeeld Web of Science) publicaties hebt gevonden - te controleren of publicaties wel echt wetenschappelijk zijn. Dit kun je doen door met Google te zoeken naar reviews van die artikelen. En om de kwaliteit van de gevonden publicaties te beoordelen kun je in Web of Science kijken naar het aantal citaties.’

Rick_VermuntForwards snowballing
‘Door te kijken wie het artikel geciteerd heeft, kom je vaak weer bij nieuwe artikelen uit’, vertelt informatiespecialist Rick Vermunt die de workshop geeft. ‘Dit noemen we forwards snowballing.’ Rick eindigt de workshop met de tip een account aan te maken voor de databases die je doorzoekt. ‘Die zijn vaak gratis (bijvoorbeeld Web of Science) en je kunt dan je zoekstrategie opslaan en ook thuis bekijken.’

Bronvermeldingen en literatuurlijst maken met Endnote
Tot slot adviseert hij om ook de UB-workshop Endnote te volgen. ‘Dit softwareprogramma helpt je bij het bewaren van de literatuur(verwijzingen) die je gevonden hebt. Je maakt een persoonlijke database met bibliografische gegevens.’

Ook de workshop volgen? Meld je aan!

Data en aanmelden

Je leert:
- Waar je wetenschappelijke literatuur kunt vinden, welke online databases je daarvoor kunt gebruiken, en welke voor jou toegankelijk zijn via VU Library.
- Waar je Google niet voor moet gebruiken en waarvoor wel.
- Waaraan een wetenschappelijk artikel moet voldoen.
- Hoe je de betrouwbaarheid van de gevonden publicaties kunt beoordelen.
- Hoe je je onderzoeksvraag ontleedt in zoektermen.
- Booleaans zoeken (combineren en uitsluiten met AND, OR, NOT, NEAR) en Citatiezoeken.