Wat zijn jouw 3 favoriete topstukken uit de Collectie Oude Drukken?

Kies uit de Delftse Bijbel; een volledig beschilderde 18e-eeuwse bijbelband; een handgeschreven en geaquarelleerde uitgave van The Pilgrim’s Progress, De Kettersche spinnecoppe, en een Hebreeuwse grammatica.

07-05-2019 | 9:41

Deze week presenteert de Universiteitsbibliotheek vijf topstukken uit de Collectie Oude drukken en handschriften. Deze collectie telt zo'n 70.000 items en heeft als zwaartepunten onder andere Reformatiedrukken, Engelse drukken, pamfletten en portretten. Om deze rijke bronnen voor onderwijs en onderzoek meer bekendheid te geven, maken we een online expositie waarin topstukken te zien zijn uit alle vijf de bijzondere collecties van de UB. En daarbij vragen we jouw hulp.

Jouw persoonlijke top 3 uit de Collectie Oude drukken
Conservator Willemien van Dijk heeft voor de eregalerij een voorselectie gemaakt van vijf topstukken. Drie daarvan kunnen een plek krijgen in de eregalerij. Help jij ons kiezen? Bekijk de foto’s hieronder, lees de verhalen en geef je top 3 door via deze stempagina.
Wil je oude drukken gebruiken voor je onderwijs of je scriptie? Neem dan contact op met Willemien van Dijk.

Delftse Bijbel voorpag 
Delftse Bijbel: de eerste gedrukte Bijbel in het Nederlands 
Vijf jaar van zetten, ininkten, persen, corrigeren en weer zetten: in 1477 rolt de eerste Nederlandstalige Bijbel van de persen in de Delftse drukkerij van Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, in de beginjaren van de boekdrukkunst. De Delftse Bijbel, in 250 exemplaren. Zo’n vijftig zijn er over, waarvan één op de VU. Dit monument van de drukgeschiedenis van Nederlandse teksten mag niet ontbreken bij de Topstukken. Lees het hele verhaal 
Beschilderde band voorpag 
Compleet beschilderde achttiende-eeuwse bijbelband 
Een zeldzaamheid in Nederland: een aan voor- en achterzijde beschilderde achttiende-eeuwse bijbelband. In olieverf op het voorplat Elia bij de beek Kerit uit 1 Koningen 17:6. Op het achterplat vraagt Christus bij de Jacobsbron een vrouw om water. Is het toeval dat op deze band juist deze twee verhalen uitgebeeld worden? Of vertellen die iets over de bezitter? Lees het hele verhaal 
Pilgrims voorpag 
Liefde en toewijding: handgeschreven en geaquarelleerde uitgave van The Pilgrim’s Progress 
Aan exemplaren van The Pilgrim’s Progress geen gebrek: van de bestseller van John Bunyan uit 1678 bezit de VU een indrukwekkend aantal uitgaven. Maar deze handgeschreven versie uit 1769 is heel bijzonder. Niet vanwege de kwaliteit van de aquarellen met verzen, eenvoudig handwerk. Maar juist omdat ze met zo veel liefde en toewijding aan het papier zijn toevertrouwd, in een tijd waarin boeken eenvoudigweg van de drukpersen rollen. Lees het hele verhaal 

Spinnecoppe voorpag 
Uit de bibliotheek van een oude bekende: de Kettersche spinnecoppe 
In de Kettersche spinnecoppe uit 1598 vergelijkt de Jezuïet Jean David onder pseudoniem het leven van een spin met de ketterijen waartegen hij ten strijde trekt, zowel de stromingen binnen het Katholicisme als de Protestantse nieuwkomers van zijn dagen. Dankzij stempels en initialen kunnen we deels achterhalen bij wie dit boek in de kast gestaan heeft. Daaronder twee priegelige lettertjes op de band: A. K. Abraham Kuyper. Lees het hele verhaal 
Hebreeuws voorpag 
Een hommage aan verzamelaars en schenkers: de Hebreeuwse grammatica 
De Hebreusche grammatica ofte taal-konst uit 1627 van Sixtiunus Amama, met daarin ingebonden een Ebreusch woord-boek uit 1628, is een van de pareltjes uit de bibliotheek die het echtpaar Postma-Gosker in 2012 aan de VU schonk. Het is een van de eerste aankopen van schenker prof. dr. Ferenc Postma. De collectie oude drukken bestaat voor een groot deel uit bibliotheken van verzamelaars, geschonken of aangekocht. Lees het hele verhaal