Profileer je met je datasets: registreer ze in PURE/de VU Research Portal

‘Je datasets kunnen interessant zijn voor anderen. Dat kan leiden tot nieuwe samenwerking.’

21-05-2019 | 14:09

‘Data die je hebt verzameld voor je onderzoek zijn - net zo goed als je publicaties - onderzoeksresultaten. Daarom is het belangrijk je datasets te registreren in PURE’, vertelt PURE Functioneel Beheerder Dimitri Unger. dimitriungerkleinerfotomoniquekooijmans ‘Je datasets kunnen interessant zijn voor anderen. Dat kan leiden tot nieuwe samenwerking. Bovendien worden in PURE geregistreerde datasets zichtbaar in rapportages voor onderzoeksevaluaties.’

Datasets tellen mee bij onderzoeksevaluaties en beoordelingen
PURE is het systeem achter de VU Research  Portal ofwel achter je profielpagina. ‘Je kunt je ook met je datasets profileren. Deze worden meegeteld als onderzoekoutput bij rapportages voor visitaties en beoordelingen. Nu zijn de in PURE geregistreerde datasets nog niet zichtbaar op je profielpagina, maar op korte termijn zullen ze daar voor iedereen zichtbaar zijn.’

Archiefplek vermelden voor betere vindbaarheid
‘Het is belangrijk om bij het registreren van je dataset in PURE te vermelden waar je de data gearchiveerd hebt. Zo maak je je data beter vindbaar. Als je ze archiveert in een online archief dan kun je er via een Digital Object Identifier (DOI) naar linken vanuit de VU Research Portal. Ook kun je een koppeling maken tussen de geregistreerde dataset en de publicatie waarvoor je de data gebruikt hebt.’

Goede registratie belangrijk voor hergebruik
Ook voor de Vrije Universiteit, de faculteiten en afdelingen is het belangrijk dat VU-onderzoekers hun datasets registreren in PURE en dat de archieflocatie erbij staat. Dimitri licht toe: ‘Er is nu bij de VU geen overzicht van de datasets die uit projecten zijn voortgekomen, terwijl bij nieuw onderzoek sommige datasets opnieuw gebruikt zouden kunnen worden. Goede registratie draagt dus bij aan hergebruik en efficiëntie.’

Kwaliteitscontrole
Informatie over waar VU-onderzoekers hun datasets registreren, is ook van belang voor kwaliteitscontrole en de verdere ontwikkeling van het VU-beleid voor Research Data Management (RDM). ‘Als er andere archieven gebruikt worden (dan die de VU beschikbaar stelt), bekijkt de Universiteitsbibliotheek of deze partijen de continuïteit van de opslag kunnen garanderen. We willen zeker weten dat er geen data verloren kan gaan. Ook onderzoeken we of die archieven voldoen aan de eisen voor veiligheid en privacy. Op basis hiervan kunnen we een uitgebreid overzicht maken van welke archieven wel of niet voldoen aan het VU-RDM-beleid.’

Handleiding: Data registreren in PURE

Vragen over het registreren van datasets in PURE?
Neem contact op met functioneel PURE-beheer: vuresearchportal.ub@vu.nl
 
De voordelen van je data registreren in PURE. Je data registreren….
- versterkt je kansen op samenwerking
- telt mee voor onderzoeksevaluaties en beoordelingen
- vergroot de vindbaarheid van je datasets
- draagt bij aan hergebruik, efficiëntie en transparantie
- helpt de UB bij verdere ontwikkeling RDM-beleid