Seminar “I hate / love Open Science” – Zelf aan de slag met Open Science

17 oktober, 2019, VU, 13.00 – 16.30 uur – Lezingen & praktische workshops.

03-10-2019 | 15:37

I Hate-love Open Science - posterEr wordt veel gepraat over open science. Ben je het gepraat beu en wil je weten hoe open science in de praktijk werkt? Kom dan naar dit seminar met lezingen en workshops, waarin onderzoekers hun praktijkervaringen delen.

Praktische informatie en gereedschap
De sprekers laten zien wat de voordelen zijn van het ‘openbreken’ van de onderzoekspraktijk, en bereiden je ook voor op problemen die je tegen kunt komen. Je krijgt vooral praktische informatie en inzicht in middelen/ methoden die je kunt gebruiken in je eigen onderzoeksprojecten.

Data ownership , citizen science, en standaarden voor open data
Iedere workshop belicht een ander aspect van Open Science: data ownership in de humaniora, de waarde van citizen science, en standaarden voor open data.

Je kunt kiezen uit drie workshops. Vergeet niet je aan te melden via: VU-NL.LIBCAL.COM. Alle lezingen en workshops zijn in het Engels.

Programma

13.00     Inloop met koffie en thee
13.30     Opening door Arjan Schalken, adjunct directeur VU bibliotheek, Open Science adviseur

Arjan Schalken
13.45     Keynote “How I learned to stop worrying and love Open Science”, door Tomas
Knapen
, Assistant Professor of Cognitive/Computational Neuroscience at Vrije Universiteit Amsterdam.
14.45    Start workshops
Tomas Knapen


Maak je keuze: 

1.    Brain Imaging Data Standard (BIDS), het verhaal achter de community-based ontwikkeling van Open Data standaarden voor big data sets
Chris Gorgolewski, Senior Software Engineer at Google)
De workshop richt zich op community driven data standard development. Aan bod komen concepten zoals data containers, validatoren en schema’s. Speciale aandacht wordt besteed aan het creëren van een bloeiende gemeenschap van actieve participanten en manieren om effectief samen te werken met een diverse groep van onderzoekers van over de hele wereld.
Chris Gorgolewski
2.    De waarde van citizen science: samenwerken met het Nederlands Autisme Register
Sander Begeer, Associate Professor, Department of Clinical- Neuro- and Developmental Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam
Sander Begeer betrekt  via het Nederlands Autisme Register (NAR) mensen met autisme bij verschillende onderdelen van zijn onderzoek. Zo hebben mensen met autisme in kaart gebracht waar onderzoekers zich op zouden moeten richten volgens mensen met autisme. Wat is de drijfveer van Sander om mensen met autisme te betrekken bij zijn onderzoek? En wat beweegt mensen met autisme om deel te nemen?
Sander Begeer
3.    Van wie is de data? Data ownership in de Humaniora
Wido van Peursen, Full Professor, Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC), Faculty of Religion and Theology, Vrije Universiteit Amsterdam
Literaire werken worden vaak beschouwd als kunstuitingen, producten van creatieve geesten. Wanneer ze worden behandeld als tekstuele data, en wanneer deze data wordt gedeeld (open access), samen met software en algoritmes die gebruikt kunnen worden om deze data te ordenen, kwantificeren, reproduceren en rapporteren (Open Science), kan dat leiden tot conflicterende opvattingen en belangen. Het doel van de workshop is om meer inzicht te krijgen in de complexe interactie tussen mensen,  belangen en opvattingen wanneer literaire werken onderdeel zijn van Open Science.
Wido van Peursen versie 02

16.00 Wrap up