COVID-19 research response team: samen het virus bestrijden!

Aan de VU is een interdisciplinair COVID-19 research response team opgericht. Het doel van het team is om verschillende disciplines bij de VU bij elkaar te brengen, zodat hulp geboden kan worden aan onderzoekers om de kwaliteit van het onderzoek naar COVID-19-gerelateerde onderwerpen te verbeteren.

23-06-2020 | 17:00

De pandemie heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg en de samenleving. Veel fondsen onderzoeken mogelijkheden om onderzoek naar het coronavirus te financieren. Hierbij worden echter zeer hoge eisen gesteld aan het volgen van open science principes en het inrichten van FAIR-data management. Zie bijvoorbeeld de eisen van ZonMw die betrekking hebben op de volgende terreinen:

•    Transparantie over onderzoeksprojecten
•    Onderzoeksdata moet FAIR zijn
•    Toegang tot onderzoeksgegevens
•    Het delen van onderzoeksresultaten via open access publicaties

Nog lang niet overal worden deze principes optimaal gevolgd. Daarom is er behoefte onderzoekers en ondersteunend personeel te helpen bij het in praktijd brengen hiervan.
Onderzoekers worden vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen voor hulp bij de datamanagement aspecten van hun onderzoek bij het aanvragen van een onderzoeksubsidie of wanneer ze al  financiering krijgen. Zo kan het COVID-19 research respons team zorgen voor een goede samenwerking en ook dubbel werk voorkomen, niet iedereen hoeft het wiel dan zelf uit te vinden.

Netwerk opbouwen
VU-medewerkers die onderzoeksprojecten naar COVID-19 ondersteunen, kunnen zich aansluiten bij dit nieuwe netwerk 'COVID-19 research response'. Door samen te werken kunnen we elkaar ondersteunen en voortbouwen op de expertise die we al hebben. Op dit moment bestaat het netwerk uit research data stewards van de faculteiten, collega's van IT, Security, de subsidiedesk, de research data support afdeling van de bibliotheek en privacy-juristen. Ook krijgt het team veel hulp van het Amsterdam Institute of Molecular and Life Sciences (AIMMS).

Binnen het team zijn er momenteel vier focusgroepen:
1) Privacy / informed consent
2) Metadata en interoperability
3) Opslag
4) Security

Als je mee wilt doen, kun je een bericht sturen naar Lena Karvovskaya, communitymanager RDM. U kunt ook contact opnemen met Brett Olivier, datasteward van AIMMS, om zaken te bespreken die verband houden met metadata en interoperability.

Onderzoekers gevraagd:
Om te helpen bij de praktische implementatie van open science en FAIR-principes in onderzoeksprojecten, hebben we expertise van onderzoekers nodig. Bijvoorbeeld over de implementatie van metagegevens over interoperability, herbruikbaarheid en het delen van data in de ‘echte’ onderzoekspraktijk. Daarom is het team erg blij dat diverse ervaren onderzoekers zich al hebben aangesloten. Veel dank aan Sanne Abeln, Michael Crusoe en Erman Acar.
We verwelkomen graag meer onderzoekers en RDM-experts die bereid zijn hun kennis en tijd te besteden om collega's te helpen bij het beschikbaar stellen van hun COVID-19-onderzoeksdata voor hergebruik. Wil je samen COVID-19 bestrijden?

We zoeken:
- Jouw interesse in COVID-19-onderzoek (zelfs als je niet van plan bent zelf een project in te dienen)
- Je naam en e-mailadres
- Je faculteit/afdeling
- Wat je interesses zijn en wat je expertise is. Je hoeft geen expert te zijn in COVID-19, wat we zoeken is interesse in onderzoekstransparantie en de implementatie ervan voor jouw vakgebied.

Wat krijg je ervoor terug:
- Toegang tot het netwerk van experts; het hele netwerk is er om je te ondersteunen
- Ondersteuning bij contacten met vergelijkbare netwerken buiten de VU (er zijn verbindingen met nationale initiatieven zoals LCRDM, de datastewards belangengroep, GO FAIR, enz.)
- Het team houdt je op de hoogte van de gezamenlijke voortgang en prestaties
- Door je aan te sluiten bij het COVID-19 research respons team draag je bij aan de langdurige strijd tegen het coronavirus!