Nederlandse onderzoeksinstellingen en Elsevier sluiten deal op gebied van open access en open science

De overeenstemming tussen VSNU, NFU, NWO en Elsevier over brede open access en open science-betekent een belangrijke stap in het toegankelijk maken van wetenschap

20-05-2020 | 10:28

De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), NWO en Elsevier zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van open access en open science. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het publiceren en lezen van wetenschappelijke content (open access). Daarnaast wordt de komende jaren gewerkt aan gezamenlijke open science- diensten. De overeenkomst is gesloten tot eind 2024.

Voor de VU is de samenwerking een belangrijke stap. Rector Magnificus Vinod Subramaniam: “De VU streeft naar Open Science als toekomst van de wetenschap en als essentieel onderdeel van de VU strategie. Deze overeenkomst draagt daaraan bij.

De overeenkomst betekent onder meer dat 95% van alle Nederlandse wetenschappelijke artikelen per direct open access wordt gemaakt. Daarnaast wordt gezocht naar opties om de overige artikelen open access te maken. Publicaties van Nederlandse wetenschappers worden ‘full text’ beschikbaar gesteld in een Open Knowledge Base.

Ook ontwikkelen de Nederlandse onderzoeksinstellingen samen met Elsevier een aantal pilots, zoals Open Peer Review services en Open Impact Factor community services. Doel hierbij is toe te werken naar een nieuwe manier van waarderen en belonen en het proces van wetenschap transparant te maken.
Binnen de overeenkomst is een aantal samenwerkingsprincipes afgesproken: wetenschappers en/of instellingen zijn en blijven eigenaar van hun eigen onderzoeksdata en vrije toegang tot data en metadata blijft gewaarborgd. Daarnaast blijven instellingen volledig vrij in hun keuze m.b.t. diensten van Elsevier en/of andere aanbieders.

De volledige overeenkomst vindt u hier.

Meer informatie vindt u in deze digitale FAQ