Pilot Open Access publiceren via VU research portal succesvol

Honderd VU-onderzoekers publiceerden ruim 300 publicaties open access via de VU Research portal. Er komt een brede implementatie van artikel 25fa van de Auteurswet.

21-01-2020 | 10:17

De VSNU-pilot ‘You Share, We Take Care’, waarin onderzoekers de uitgeversversie van hun publicaties zes maanden na verschijning open access maakten via een repository is succesvol geweest. De VSNU en het Nationaal Programma Open Science (NPOS) hebben daarom besloten tot brede implementatie van artikel 25fa van de Auteurswet (het zogeheten amendement Taverne) in 2020.

 
Ondersteuning door UB bij open access publiceren via de VU Research Portal
Dit betekent dat alle Nederlandse onderzoekers die hun publicaties via een repository open acces willen maken op basis van de NPOS-uitgangspunten (zie onder), daarbij ondersteuning krijgen van hun instelling. De UB start in de loop van 2020 met een project om VU-onderzoekers te ondersteunen. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.


In totaal 2.800 publicaties open access gedeeld via de repositories
Ruim 600 onderzoekers van Nederlandse universiteiten deden mee aan de pilot. Er werden meer dan 2.800 publicaties via universitaire repositories open access beschikbaar gesteld. Het merendeel van de ruim 2.800 publicaties betrof peer reviewed artikelen (75%). Daarnaast werden conference proceedings en boekhoofdstukken uit edited collections gedeeld. Er hebben zich tijdens de pilot geen juridische problemen voorgedaan. 


Bij de VU deden 100 wetenschappers mee
Bij de VU deden 100 wetenschappers mee en werden ruim 300 publicaties Open Access gemaakt via de VU Research Portal. VU onderzoekers Jaap van Dieën en Danielle Posthuma, waren koplopers met respectievelijk, 32 en 28 publicaties. Doordat VU- onderzoekers uit alle faculteiten meededen, heeft de UB ruime ervaring kunnen opdoen met ondersteuning van alle verschillende publicatieculturen

Uitgevers waarvan de meeste publicaties gedeeld zijn
De drie uitgevers waarvan de meeste publicaties gedeeld werden, waren: Elsevier (28%), Wiley (12%) en Springer/Nature (10%). Veel deelnemers wilden zowel recente publicaties als materiaal van een jaar of ouder delen. Voor meer informatie, zie de publieke versie van het evaluatierapport:
Vragen?
Neem contact op met Arjan de Rooy, open access- specialist van de UB, via green.open.access.taverne.ub@vu.nl 


NPOS-uitgangspunten voor brede implementatie van het Amendement Taverne
a.    Het werk wordt gedeeld in de definitieve, gepubliceerde versie (Version of Record, VOR).
b.    Als redelijke termijn wordt een uniforme standaard van 6 maanden gehanteerd, ongeacht het vakgebied.
c.    ‘Eerste openbaarmaking’ wordt vertaald naar de datum waarop het artikel in de gepubliceerde versie voor het eerst online beschikbaar komt. Dit ligt vaak voor de publicatiedatum van het volume/issue.
d.    Kort wetenschappelijk werk betreft zowel artikelen als conference papers en losse hoofdstukken in ‘edited collections’. Monografieën en hoofdstukken van monografieën vallen hier dus niet onder.
e.    De landelijke uitgangspunten gelden ook indien de uitgever zich beroept op buitenlands recht en/of slechts een (beperkt) deel van de coauteurs via Nederlandse publieke middelen is gefinancierd. Het benoemen van een onderzoeker als coauteur wordt gezien als bewijs dat de bijdrage van belang is geweest.
f.    De hierboven genoemde uitgangspunten gelden voor alle onderzoekers wiens werk geheel of gedeeltelijk is gefinancierd met Nederlandse publieke middelen, ongeacht de vraag hoe auteursrecht is vastgesteld tussen onderzoeker(s) en werkgever.