Jasmijn Vervloet nieuwe conservator HDC| Protestants Erfgoed bij de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit

‘Archieven zijn een hele tastbare manier om de geschiedenis te beleven’

27-08-2020 | 9:30

Historica Jasmijn Vervloet start per 1 september als nieuwe conservator HDC| Protestants Erfgoed bij de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit. Zij gaat zich bezighouden met: het behoud en beheer van de archieven; het ondersteunen van studenten, docenten en onderzoekers bij het gebruik ervan; en het maken van tentoonstellingen. Dit collegejaar staat vanwege de 100ste  herdenking van de sterfdag van Abraham Kuyper het gedachtegoed van Kuyper centraal. JasmijnFotoKleiner

Jasmijn volgde een bachelor Geschiedenis en een master Heritage Studies aan de VU. Ze leerde met diverse collecties werken bij de Heineken Collection, het 4 en 5 mei Comité Amsterdam en de Provincie Drenthe.

Archieven verduidelijken hoe het leven nu in elkaar steekt
Al tijdens haar studie werd ze gegrepen door het doen van onderzoek in archieven. ‘Voor mijn bachelorscriptie heb ik een dagboek getranscribeerd. Daardoor voelde ik me heel direct verbonden met de persoon waarover ik schreef. Archieven zijn een hele tastbare manier om de geschiedenis te beleven. Ze geven inzicht in hoe mensen vroeger naar de wereld keken; verduidelijken hoe het leven nu in elkaar steekt en hoe dat zo is gekomen. Door archiefonderzoek kun je de maatschappij van nu beter leren begrijpen. Archiveren is het bewaken van het verleden voor de toekomst - daar zet ik me graag voor in.’

Speurwerk en originele stukken
‘Ik houd van het speurwerk, en het mogen aanraken van originele stukken. Als ik iets vind wat ik zoek sta ik te springen en gaat mijn hart sneller kloppen. Mijn enthousiasme wil ik graag overdragen op anderen.’ Studenten, docenten en onderzoekers zijn van harte uitgenodigd om de archieven te komen bekijken of stage te lopen, benadrukt Jasmijn. ‘Op onze website kun je zien wat we allemaal hebben. Ik zou graag zien dat onze archieven meer in het onderwijs gebruikt gaan worden.’

Archieven digitaal toegankelijker maken
‘Ook wil ik de archieven digitaal toegankelijker maken. Vanaf september gaan we aan de slag met Transkribus in het Abraham Kuyper archief. Transkribus is een softwaretool die je kunt trainen in het lezen van handschriften - in dit geval het soms moeilijk leesbare handschrift van Kuyper. Zo wordt het Kuyper-archief toegankelijker én digitaal doorzoekbaar voor veel meer mensen. In de Kuyper-exposities (op de campus en online) die we dit collegejaar presenteren, wil ik kijken hoe we (als VU) ons nu tot de gereformeerde achtergrond van de VU en het gedachtegoed van Abraham Kuyper verhouden en wat we daarvan kunnen leren. Het zou erg leuk zijn als studenten hierover mee komen discussiëren.’

Drie kilometer archief
‘Hans Seijlhouwer die op 1 september na veertig jaar afscheid neemt, heeft me met groot enthousiasme ingewerkt. Zijn liefde voor het vak en de collectie zijn zeer inspirerend. Het gaat om drie kilometer archief! Omdat het om een particuliere collectie gaat, is de collectie heel divers. Er zijn veel bijzondere egodocumenten (plakboeken, brieven, vriendenboeken) die mensen ons aanbieden en daardoor voor de toekomst bewaard blijven.’