RDM Support Desk: ‘Goed en snel advies voor mijn Data Management Plan’

‘Heldere uitleg en veel extra tips’

17-09-2020 | 16:57

Marit BogertBij het maken van het Data Management Plan voor haar PhD-onderzoek in DMPonline, vroeg Marit Bogert advies bij de VU RDM Support Desk. ‘Binnen een week had ik een gesprek met Elisa Rodenburg van de desk en Brett Oliver, de data steward van Bètawetenschappen. Ze hebben me goed geadviseerd en veel extra tips gegeven, bijvoorbeeld over metadatering en de privacy champion.’’

Enquêtedata
‘Mijn PhD-onderzoek richt zich op de vraag hoe klimaatverandering wordt gepresenteerd in nieuwsmedia. Hoe worden de oorzaken en gevolgen van en de oplossingen voor klimaatverandering geframed? In mijn eerste jaar heb ik lijsten met enquêtedata gevonden over het vertrouwen dat mensen hebben in de wetenschap en over welke bronnen ze gebruiken. Die wil ik combineren met data die verzameld zijn over in hoeverre mensen geloven in klimaatverandering en de rol van de mens daarin. Ik wil data uit Nederland, Engeland en de Verenigde Staten gaan vergelijken.’

Veilig en volgens de privacyregels opslaan
‘Voordat ik die enquêtedata ging downloaden wilde ik weten hoe ik die data veilig en volgens de privacyregels kon opslaan. Met die vraag heb ik de support desk benaderd. Omdat ik persoonlijke data gebruik, kreeg ik het advies deze op één plek op te slaan en daarvoor ruimte aan te vragen op de G-schijf. Daarvan wordt elke dag een back up gemaakt dus dat is veilig. Vanwege de privacy gevoeligheid was het advies om alleen mijzelf en mijn promotor toegang te geven. Oliver en Elisa wezen me er verder op dat ik de toekomst wanneer ik ga publiceren ook rekening moet houden met de privacyregels. Ze vertelden me de dat er een privacy champion is bij Betawetenschappen die hier verder over kan adviseren.’
 
Online omgeving VU Research Drive
‘Dit najaar gaan de data die ik nu op de G-schijf heb staan over naar een nieuwe tool die voor VU onderzoekers beschikbaar komt: Research Drive. Dit is een online omgeving waarin je gevoelige onderzoekdata veilig kunt opslaan en makkelijk kunt delen.’

Dublin-Core standaard voor metadatering
‘Brett en Elisa hebben nuttige extra tips gegeven, bijvoorbeeld voor het metadateren van mijn onderzoekdata. Het is belangrijk om je data vanaf het begin van je onderzoek op een logische manier op te slaan. Denk aan een goede indeling en benaming van je mappen. Ze hebben me aangeraden de Dublin-Core-Standaard te gebruiken. Van die website heb ik inmiddels veel handige informatie gehaald.’

Goede uitleg in DMPonline
Marit is enthousiast over VU DMPonline. ‘Je wordt stapsgewijs door het opstellen van een Data Management Plan heengeleid. Bij alle vragen die je moet beantwoorden, krijg je uitleg en voorbeelden. En er zijn veel links naar verdere informatie, bijvoorbeeld over de mogelijkheden die er bij de VU zijn om je data op te slaan.’

Als gastonderzoeker bij de VU heeft Marit vooral te maken met het RDM Beleid van de VU en van de faculteit Betawetenschappen. ‘Daarin ben ik me nu aan het verdiepen, bijvoorbeeld in hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn onderzoekdata voldoen aan de FAIR-criteria (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Vragen over het beheer van je onderzoekdata? Mail de VU RDM Support Desk.