Even voorstellen: Research Data Stewards

De meeste faculteiten hebben Research Data Stewards aangesteld. Zij zijn eerste aanspreekpunt en steun en toeverlaat voor de onderzoekers die vragen hebben over data management in hun onderzoek. Deze keer stellen we heel graag Brett Olivier van de Faculteit der Bètawetenschappen aan je voor.

12-10-2020 | 9:39

Brett, S.Research Datamanagement geen administratieve taak!
Als je het aan Brett Olivier, onderzoeker en Research Data Steward bij AIMMS (Amsterdam Institute of Molecular and Life Sciences) en de Faculteit der Bètawetenschappen vraagt is dit zijn grootste uitdaging. Onderzoekers overtuigen van het feit dat goed datamanagement je helpt om betere resultaten te halen in je onderzoek. “Het is geen administratieve taak die je ‘moet’ uitvoeren, het helpt je echt om gestructureerd met je data om te gaan en optimale resultaten met je onderzoek te behalen”.

En Brett spreekt uit ervaring. Van oorsprong zelf onderzoeker in de systeembiologie. Meer specifiek, Computational Systems Biology bootst via computermodellen allerlei processen in cellen na. Zoals hoe de celgroei van  Bordetella pertussis, die kinkhoest veroorzaakt, verloopt. Zo kan bijvoorbeeld ook worden onderzocht hoe de productie van een vaccin antigeen het beste kan plaatsvinden. In deze tijd van Corona heel opportuun.

10 jaar geleden is Brett uit Zuid-Afrika naar Nederland gekomen. Hij had de keus uit Bordeaux en Amsterdam, en koos uiteindelijk voor Amsterdam vanwege de goede contacten die hij daar al vanuit Zuid-Afrika had opgebouwd.

Daar ging hij zich steeds meer bezig houden met het ondersteunen van andere onderzoekers bij goed datamanagement. Hij maakte regelmatig mee hoe handig het is dat hij alles bewaard. Zo blijkt hij vaak nog wel een kopie te hebben van een model dat hergebruikt kan worden. En zo werkt het ook met hergebruik van data. Er kan heel veel tijd worden bespaard door datasets juist te bewaren. Door hergebruik hiervan kan je direct overstappen naar het onderzoeken van nieuwe onderzoeksvragen en het doen van nieuwe ontdekkingen. Goed datamanagement doet je dus ook vooral voor jezelf (en daarnaast natuurlijk voor andere onderzoekers en de samenleving als geheel).Een mooie oproep. Maar waar moet je nou als onderzoeker beginnen als je je datamanagement beter wil inrichten? “Maak het niet te moeilijk”, is het advies van Brett. “Begin met een globaal plan waarin je beschrijft:
- Welke data ga ik als input voor mijn onderzoek gebruiken?
- Welke data produceer ik tijdens mijn onderzoek?
- Waar sla ik die data op en hoe ga ik die ontsluiten?”

Brett is uiteraard van harte bereid hierbij te ondersteunen. Hiervoor geldt dat hij op zijn eigen vakgebied heel specifiek hulp kan bieden. Voor de andere vakgebieden bij de faculteit is dat wat meer basaal. Om te zorgen dat iedereen de juiste hulp kan krijgen is er door Brett en zijn collega Christine Dijk gestart met een netwerk van Research Data Management (RDM) coördinatoren. Doel is om voor elke afdeling een Research Data Management (RDM) coördinator aan te stellen. Deze persoon kan onderwerpen ophalen en met Brett en Christine bespreken. Omgekeerd kunnen de coördinatoren kennis en ervaring door de hele faculteit verspreiden.

Er is nog veel werk te doen, maar ook al veel beschikbaar. “Gewoon gaan beginnen”, zou het advies van Brett zijn. Als je je eigen data goed vastlegt hebben niet alleen anderen daar veel profijt van, ook jijzelf kan het op die manier makkelijk hergebruiken. Het mes snijdt in die zin aan twee kanten.

Geïnteresseerd geraakt? Neem als je meer wil weten over datamanagement bij de faculteit der Bètawetenschappen, neem dan vooral contact op met Brett Olivier. En kijk hier voor een overzicht van alle Research Data Stewards.