Makkelijk Open Access publiceren via de VU Research Portal

Doe mee met "You Share, we take care". De UB plaatst dan al je publicaties van na 1 januari 2018 automatisch zes maanden na de eerste publicatiedatum in de uitgeversversie in de portal.

13-10-2020 | 15:50

In 2019 is de Universiteitsbibliotheek gestart met het project “You share we take care”. Inmiddels doen 324 VU onderzoekers hieraan mee.

Wat doetde Universiteitsbibliotheek voor VU onderzoekers die deelnemen aan het project?
De UB plaatst al hun wetenschappelijke publicaties van na 1 januari 2018 automatisch zes maanden na de eerste publicatiedatum in de uitgeversversie in de VU Research Portal. Er zijn zo sinds de start in 2019 zo’n 900 artikelen Open Access gemaakt.

Wil je ook meedoen?
Geef de UB dan toestemming voor deze werkwijze via het formulier op de UB-website.

Significant meer academische en maatschappelijke aandacht
Uit analyses blijkt dat Open Access publicaties significant meer academische en maatschappelijke aandacht krijgen dan publicaties ‘achter een betaalmuur’. Je bereikt sneller een breed publiek. Samen werken we zo naar 100% Open Access.

OA-overeenkomsten
Om Open Access publiceren te stimuleren, heeft de VU ook met een groot aantal uitgevers OA-overeenkomsten (‘OA deals’) gesloten. Bekijk het overzicht