Maatschappelijke betrokkenheid VU komt tot uiting in Times Higher Education Impact Ranking 2021

Uit de Impact Ranking van Times Higher Education (THE) komt de maatschappelijke betrokkenheid van de Vrije Universiteit Amsterdam sterk naar voren.

03-05-2021 | 15:02

rankingUit de Impact Ranking van Times Higher Education (THE) komt de maatschappelijke betrokkenheid van de Vrije Universiteit Amsterdam sterk naar voren. Onderzoek en onderwijs van de VU behoort tot de top 5 procent van 1115 universiteiten wereldwijd als het gaat om impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) Climate Action; Industry, Innovation and Infrastructure; Gender equality en Reduced inequalities.

Diversiteit en duurzaamheid
De VU heeft veel aandacht voor diversiteit en duurzaamheid in de onderwijsprogramma’s. Een voorbeeld is A Broader Mind waar studenten leren maatschappelijke vraagstukken te benaderen vanuit diverse academische perspectieven. Tijdens de cursussen A Broader Mind en Community Service Learning gebruiken ze hun kennis om oplossingen te vinden voor urgente sociale kwesties en ontwikkelen ze persoonlijke vaardigheden zoals internationaal samenwerken. Dit is een van de VU-activiteiten rondom de SDG’s waar de VU bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen.

De hoge positionering in de THE Impact Ranking ligt ook in lijn met het profielthema Science for Sustainability dat is opgenomen in het strategieplan van de universiteit. Hiermee wil de VU voorwaarden creëren waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder de aarde uit te putten. Dit gebeurt onder andere door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving. Het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) is daar een goed voorbeeld van.

THE Impact Ranking
De THE impact ranking is voor het vierde jaar op rij uitgebracht, en is volledig gebaseerd op de structuur van, en data over, de 17 SDG’s. De bijdrage van universiteiten wordt gedefinieerd in de domeinen research, outreach en stewardship ten aanzien van de 17 SDG’s. Voor de evaluatie van de 1115 deelnemende universiteiten wordt voor elke universiteit een bijdrage berekend op basis van vijf SDG’s: de vier SDG’s waarop de universiteit het meest bijdraagt (specifiek), aangevuld met de bijdrage aan SDG 17 (overkoepelend). De vier SDG’s waarmee de Vrije Universiteit Amsterdam zich het meeste verbindt zijn (in volgorde van grootste connectie): 
-        SDG 13 Climate Action(#29), zie voor een specificatie van de VU-activiteiten ten aanzien van de SDG’s zie deze pagina,
-        SDG 9   Industry, Innovation and infrastructure (#37), voor meer informatie over de activiteiten ten aanzien van VU-ondernemerschap bezoek deze pagina,
-        SDG 5 Gender Equality (#45), en
-        SDG 10 Reduced Inequalities (#51), zie voor meer informatie over de activiteiten ten aanzien van VU-diversiteit zie deze pagina.

In de THE Impact ranking geldt SDG 17 als overkoepelende en verplichte indicator, en wordt daarom bij elke universiteit meegenomen. De overkoepelende positie van de universiteit in de Impact ranking 2021 is in de range van 101-200.