2-jarig project van 1,3 miljoen goedgekeurd

24-03-2021 | 15:22

De VU participeert in het versnellingsplan. Vanuit de bibliotheek zijn wij actief in de zone “naar digitale (open) leermaterialen.” Deze zone heeft de ambitie uitgesproken dat in 2023 docenten op laagdrempelige wijze een optimale mix van leermaterialen kunnen samenstellen dat studenten helpt bij het behalen van hun leerdoelen. Hiervoor moet de docenten eenvoudige toegang krijgen tot open, semi-open en commercieel materiaal. Om hier invulling aan te geven, is er begin dit kalenderjaar een 2-jarig projectvoorstel ingediend bij het bestuur van het versnellingsplan, dat onlangs is goedgekeurd.

Uitbreiden functionaliteiten edusources en vergroten aanbod content
Via dit project wordt de bestaande omgeving van edusources uitgebreid met functionaliteiten die docenten in staat stelt om (instellingsoverstijgend) samen te werken aan de creatie van nieuwe content, zoals bijvoorbeeld open tekstboeken. Daarnaast wordt het aantal materialen dat beschikbaar is vergroot. Enerzijds door ondersteuning te bieden aan docenten leermaterialen willen delen vanuit vakcommunties. Anderzijds door content van andere platforms vindbaar te maken, zoals Europeana. Ook zal er commercieel materiaal (vanuit de big deals) doorzoekbaar worden gemaakt.

Om prioritering te geven op het vraagstuk welke platforms als eerste moeten worden ontsloten, wordt er een contentadviesraad samengesteld. Deze raad zal bestaan uit een aantal vakreferenten uit HBO en WO-instellingen en docenten die samenwerken in vakcommunities.

Ondersteuning aan instellingen
Naast bovengenoemd activiteiten wordt er een oproep gedaan aan instellingen om aan te sluiten bij dit project, met als doel dat er een goede organisatie binnen de instelling wordt neergezet om docenten te ondersteunen bij het delen en maken van hun leermaterialen, plus de stimulering van hergebruik van bestaande leermaterialen in hun cursussen.

In het eerste jaar kunnen 10 instellingen worden ondersteund vanuit het project, in het tweede jaar gaat het om 20 instellingen. Het is de bedoeling dat medewerkers uit instellingen uit het 1e jaar hun kennis doorgeven aan instellingen die starten in het tweede jaar. De instellingen die
Het project is geslaagd als minimaal 20 instellingen het platform succesvol hebben geïntegreerd en een goede organisatie hebben opgezet voor ondersteuning aan docenten.

Ook wordt er een ondersteuningsloket ingericht dat dient als kenniscentrum, zodat bestaande ondersteuningsproducten (stappenplannen, kennismakingspagina OER, instructievideo’s, etc.) laagdrempelig toegankelijk zijn. Daarnaast krijg dit loket de functie om experts vanuit diverse Special Interest Groups met elkaar te verbinden zodat beschikbare kennis en expertise optimaal kan worden benut bij de creatie en adoptie van leermaterialen.

Basis voor deze projectaanvraag
In het themanummer hergebruik van open leermaterialen, dat is uitgegeven tijdens de Open Education Week ,vind je de inventarisaties terug die zijn uitgevoerd in samenwerking tussen de zone, SURF en Werkgroep Bibliotheken, Open en Online Onderwijs. De resultaten hiervan zijn gebruikt als input voor deze projectaanvraag. Je vindt dit terug bij hoofdstuk 3: De bibliotheek als gids in de jungle van digitale leermaterialen.