Word lid van de ReproducibiliTea Journal Club bij Vrije Universiteit Amsterdam

Organisatoren Emil Uffelmann en Eduarda Centeno vertellen wat de Journal Club te bieden heeft voor studenten en onderzoekers.

02-03-2021 | 14:48

‘Ons doel moet zijn om hoogwaardige en robuuste wetenschap te produceren, en niet om zoveel mogelijk artikelen te publiceren voor onze h-index', vindt VU-promovendus Emil Uffelmann. ‘Daarom zijn Eduarda Centeno en ik in 2020 de Journal Club ReproducibiliTea begonnen aan de Vrije Universiteit. Alle bachelor- en masterstudenten, promovendi en onderzoekers die meer over Open Science willen weten, zijn welkom. Hier kun je leren over het belang van transparantie en reproduceerbaarheid, een supportgroep vinden om onderzoekservaringen te delen, en presentatievaardigheden opdoen.’

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij Open Science?
Emil: 'We volgden allebei de Neurasmus-master - een gezamenlijke master in neurowetenschappen. Zo hebben we elkaar leren kennen. Ik promoveer nu aan de faculteit Bètawetenschappen van de VU bij de afdeling Complex Trait Genetics.’  

Eduarda: 'Ik ben nu bezig met een PhD aan de Université de Bordeaux waar ik open-source data-analyse software in Python ga ontwikkelen om de correlaties tussen de vocale en neurale activiteit van zangvogels te onderzoeken. Daarnaast werk ik als onderzoeksassistent bij het MULTINET lab van het VUmc waar ik Open Science tools implementeer (voornamelijk GitHub) om de data en scripts/pipelines van de groep online toegankelijk te maken.’

Waarom zijn jullie met ReproducibiliTea begonnen?
Emil: ‘Tijdens onze masteropleiding werd er weinig gesproken over Open Science. Ik heb een bachelor in psychologie, en daar was reproduceerbaarheid een belangrijk onderwerp dat vaak op college aan de orde kwam. Maar toen ik neurosciences ging studeren, merkte ik dat andere studenten er niet veel over wisten. Ook hebben wij beiden veel medestudenten ontmoet die teleurgesteld zijn over de manier waarop wetenschap wordt bedreven. Dus besloten we dat we onszelf moesten onderwijzen, omdat deze onderwerpen niet in ons onderwijsprogramma voorkwamen.’

Hoe vergadert de club en wat bespreken jullie?
Emil: ‘We begonnen met lijfelijke bijeenkomsten, maar door corona ontmoeten we elkaar nu online. We kiezen samen een paper of artikel uit en sturen dat naar de clubleden met de vraag er kritisch naar te kijken. We lezen het allemaal, en één van ons geeft een korte presentatie om de discussie op gang te brengen. Het is heel interactief. In het begin spraken we veel over de problemen in de wetenschap. Daarna richtten we de aandacht wat meer op oplossingen door een paar sessies te organiseren over Open Science tools en hulpmiddelen. Daarmee willen we de aanwezigen een idee geven van wat voor instrumenten er zijn om hen te helpen hun onderzoek te verbeteren.’

Wat hebben studenten eraan om lid te worden van de club?
Eduarda: ‘Ik vind dat dit een ideale kans is om je te verdiepen in een zeer actueel en relevant onderwerp - een contextverandering. Onze journal club biedt een veilige ruimte om onderzoekservaringen te bespreken en presentatievaardigheden te trainen. Wij maken deel uit van het internationale ReproducibiliTea netwerk (meer dan 100 instellingen wereldwijd) en streven er ook naar presentatoren uit het buitenland uit te nodigen. We staan via Slack in contact met het hele ReproducibiliTea netwerk, en we zullen organisatoren van andere RTeas uitnodigen om presentaties te geven tijdens onze Zoom meetings. Zo willen we de aanwezigen een gelegenheid bieden om te netwerken.

Emil: ‘Het voelt ook als een supportgroep. Veel jonge onderzoekers hebben negatieve ervaringen opgedaan, en de club is een veilige omgeving waar zij hun ervaringen kunnen delen. Als je wetenschap wilt bedrijven omwille van de wetenschap, dan wil je dat zo goed mogelijk doen. Lid worden van onze club is een manier om te leren hoe je je onderzoek robuuster kunt maken, om dichter bij de waarheid te komen.’

Eduarda: ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze verandering van wetenschap in Open Science zal doorgaan. Daarom moeten studenten zich ervan bewust zijn wat dat inhoudt als ze in de academische wereld verder willen. Het is belangrijk voor hun carrière om van Open Science te weten.’   

Emil: ‘Ik heb gemerkt dat lid worden van onze club veel mensen extra motiveert. Ik ken heel wat mensen die gedesillusioneerd zijn geraakt over de manier waarop wetenschap wordt bedreven, omdat ze overal zien dat er sprake is van manipulatie; dat veel onderzoekers alleen maar bezig zijn met hun publicaties en de h-index. Die manier van wetenschap bedrijven heeft niet tot doel dichter bij de waarheid te komen, en daar wordt ook niemand beter van. Mensen putten motivatie uit deze ReproducibiliTea-beweging omdat ze zien dat het doel verandert, van proberen je op te werken naar goede wetenschap produceren.’

ReproducibiliTea aan de VU heeft de handen ineengeslagen met de Data Conversations die georganiseerd worden door de RDM Community van de UB. Hoe gaan jullie samenwerken?
‘We organiseren gezamenlijke Zoomontmoetingen met sprekers over Open Science. De eerste vond plaats in januari 2021. Hij is opgenomen, dus als je hem gemist hebt, kun je er nog naar kijken. Eduarda en Emil: 'Onze gezamenlijke bijeenkomsten zijn een manier om onze krachten te bundelen met een ander cool initiatief aan de VU, dat ook Open Science promoot, maar een iets andere opzet en doelstelling heeft, namelijk de manier waarop we onze data gebruiken verbeteren. Omdat de bijeenkomsten meestal ook door meer ervaren onderzoekers worden bijgewoond, is het ook een manier om te netwerken en potentiële supervisors te vinden. In ieder geval kun je er mensen leren kennen die aan de VU en daarbuiten over Open Science nadenken en eraan werken. Wij streven ernaar op deze bijeenkomsten een internationale en een lokale presentator te hebben, dus dat lijkt ons heel interessant.’

De opname van de eerste gezamenlijke Zoommeeting

Wil je meer weten?
- Lees dit artikel in VU:Sci - een online magazine gemaakt door en voor onze Life Sciences Master en promovendigemeenschap aan de VU Amsterdam.
- Abonneer je op de ReproducibiliTEA-nieuwsbrief bij de Vrije Universiteit Amsterdam.