VU/VUmc OA-overeenkomsten met uitgeverijen

Om het Open Access publiceren te stimuleren, heeft de Vrije Universiteit (veelal in VSNU-verband) met een groot aantal uitgevers OA-overeenkomsten (‘OA deals’) gesloten. Als er een VU OA-deal (APC discount) is, kun je als VU/VUmc-onderzoeker of kosteloos (100% APC discount) of met een korting (bijv. 15% APC discount) OA-publiceren in dat tijdschrift. APC staat voor Article Processing Charge. 

OA-overeenkomsten voor al 9.000 tijdschriften
Er zijn al voor ongeveer 9.000 tijdschriften OA-overeenkomsten gesloten. Meer dan 4.000 van die tijdschrifttitels hebben een impactfactor en ruim 1.000 in het 1e quartile. Deze pagina biedt het overzicht van alle uitgeverijen en de tijdschriften waarvoor OA-overeenkomsten gesloten zijn.

Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide als je OA wilt publiceren
Deze toont je:
- de belangrijkste tijdschriften op je vakgebied plus hun impact & metrics,
- of OA-publiceren mogelijk is in het tijdschrift,
- of de VU een OA-deal heeft met het tijdschrift (dus of er een APC discount is).

Vragen over Open Access? Neem contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl

Uitgeversdeals_overzicht_okt2018
 

American Chemical Society (ACS)

Een corresponding auteur van de VU en VUmc kan zonder kosten in alle 57 ACS journals Open Access publiceren. De Open Access journals ACS Central Science en ACS Omega zijn van deze regeling uitgesloten. Auteurs ontvangen na acceptatie van het manuscript automatisch een ACS AuthorChoice Open Access License. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres.

Biomed Central
Medewerkers van VU en VUmc kunnen 15% korting krijgen op article-processing charges (APCs) voor Open Access publicaties in tijdschriften van BioMed Central en Springer Open. Als je submit van een IP-adres op de VU of VUmc krijg je de korting automatisch. In andere gevallen kies je tijdens het submitten voor de optie “I believe that I am covered by an institutional membership arrangement” en selecteer je VU University Amsterdam of VU University Medical Center uit het drop-down menu op de APC agreement-pagina. Meer informatie staat op de website van Springer.

BRILL
Onderzoekers van de VU en VUmc kunnen gratis Open Access publiceren in de tijdschriften van Brill op het gebied van Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen. Dit gaat over ongeveer 40 titels . Corresponding authors kunnen tijdens het submitten van een artikel in één van deze tijdschriften aangeven dat ze hun artikel Open Access willen publiceren. Let op, tijdens het submissie-proces ontvang je om technische redenen geen bevestiging dat de kosten worden kwijtgescholden. Neem bij twijfel contact op met openaccess.ub@vu.nl. Meer informatie over de procedure kun je vinden op de website van Brill.

British Medical Journal / BMJ Journals

Medewerkers van de VU en het Vumc kunnen 25% korting krijgen op article-processing charges (APC's) voor Open Access publicaties in alle BMJ journals. VU- en VUmc-medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres en ontvangen een bevestiging dat de kosten door de instelling worden betaald.

Cogitatio Press
Onderzoekers van de VU en het VUmc kunnen zonder kosten Open Access publiceren in tijdschriften die worden uitgegeven door emptyCogitatio Press. Cogitatio geeft momenteel vier tijdschriften uit: Media and Communication, Politics and Governance , Social Inclusion en Urban Planning. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres en ontvangen een bevestiging dat de kosten door de instelling worden betaald.

Cambridge University Press
VU en VUmc onderzoekers kunnen Open Access publiceren in 339 hybride tijdschriften en 17 volledig open access tijdschriften van uitgever Cambridge University Press.
De corresponding author geeft na acceptatie van een artikel aan onder welke affiliatie zij/hij valt waarna de APC wordt kwijtgescholden. Er verschijnt een ‘Apply Discount’ knop waarmee de auteur de OA procedure bevestigd. De overeenkomst is geldig van 1 juni 2017 tot 1 juni 2020.

Elsevier
De VSNU heeft namens de Nederlandse Universiteiten een akkoord gesloten met uitgever Elsevier voor kosteloos Open Access publiceren in een selectie van hun tijdschriften. VU-medewerkers kunnen bij het indienen van een manuscript aangeven dat ze verbonden zijn aan een Nederlandse Universiteit. Als de publicatie in aanmerking komt voor gratis Open Access wordt de keuze geboden voor twee licenties. De voorkeur van de VU gaat uit naar de licentie CC-BY 4.0. Hierna zijn de Article Processing Charges (APC’s) afgedekt.

Emerald

De VSNU heeft namens de Nederlandse Universiteiten een overeenkomst gesloten met uitgever Emerald die loopt tot 2018. In 2017 zijn er 30 Open Access vouchers beschikbaar en 45 in 2018. Emerald plaatst een bericht op zijn website als het maximaal aantal vouchers is vergeven.

Tijdens het indienen kan de corresponding author van de VU of Vumc op de Emerald APC webpagina kiezen voor de optie ‘my institution is elligible for a prepaid APC voucher’. Na acceptatie van het artikel ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor een gratis voucher. Na het invullen en onder tekenen van de CC-BY licentie wordt het artikel Open Access gepubliceerd. Lees hier informatie van de uitgever over de workflow.

Frontiers
De Frontiers deal voor 100% vergoeding van APC-kosten is met onmiddellijke ingang (4 september 2018) gestopt. Corresponderende VU/VUmc-onderzoekers kunnen nog wel gebruik maken van een korting van 10% op de APC-kosten. Geef - na acceptatie van de publicatie - bij het indienen van de publicatie aan dat je OA wilt publiceren en verbonden bent aan VU/VUmc. Als corresponderende VU/VUmc-auteur ontvang je van de Universiteitsbibliotheek van de VU een factuur voor de APC-kosten (minus tien procent); en ben je vervolgens verantwoordelijk voor de betaling aan Frontiers.
Let op: Alle aanvragen voor een 100% APC-kostenvergoeding die voor 4 september zijn gesubmit bij één van de 64 Open Access tijdschriften van Frontiers worden nog wel volledig betaald door de bibliotheek.

Karger
Corresponding authors van VU en VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in 97 Karger tijdschriften. De auteurs dienen bij submissie per brief aan te geven dat zij gerechtigd zijn gebruik te maken van de UKB Open Access deal.

Lippincott Williams & Wilkins
Corresponding auteurs van de VU en VUmc kunnen in 228 hybride Lippincott Williams & Wilkins journals zonder kosten Open Access publiceren. Full Open Access journals zijn uitgesloten van deze regeling. Gebruik de ‘waiver code’ UKBOVIDDLD2017 op het moment dat je manuscript is geaccepteerd om kosteloos Open Access publiceren. N.B. Deze code is geldig tot eind 2019.

MDPI

De UB heeft een overeenkomst gesloten met Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). Corresponding authors van VU en VUmc krijgen een korting van 25 % op de Article Processing Charges (APCs) voor Open Access publicaties. VU/VUmc medewerkers worden herkend op basis van domein en IP-adres. De overeenkomst gaat in op 1 augustus 2016 en loopt tot 31 juli 2018.

Oxford University Press
De Universiteitsbibliotheek en Oxford University Press (OUP) hebben een overeenkomst bereikt voor 100% Open Access publiceren in circa 750 OUP-tijdschriften in 2019 en 2020. Let op: de '100% open access publiceren afspraak' geldt vanaf 1 januari 2019. Details over de deal en de procedures volgen later.

Royal Society
De Universiteitsbibliotheek heeft een Open Access Membership Agreement gesloten met de Royal Society. Corresponding authors van VU en VUmc krijgen 25% korting op open access publicatiekosten voor alle elf peer-reviewed tijdschriften van de Royal Society. Het Open Access Membership Agreement loopt tot 1 maart 2019.

Je kunt de korting aanvragen als je de corresponderende auteur van het artikel bent. Bij het aanbieden van het manuscript kies je voor “Open Access publiceren” en selecteert vervolgens uit de lijst met Membership Institutions  “VU University Amsterdam”. De korting van 25% wordt na verificatie door de bibliotheek door de Royal Society toegekend. Gebruik bij submissie van je manuscript altijd het e-mailadres van je instelling.

SAGE

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 900 tijdschriften van uitgeverij SAGE. Deze regeling is geldig van 2017 tot en met 2019.

Als corresponding author van VU en/of VUmc wordt je tijdens submissie herkend via het e-mail adres van je  instelling. Het is dus van belang om bij submissie van je manuscript het e-mail adres van je instelling te gebruiken. De uitgever stuurt je persoonlijk bericht met het verzoek een formulier in te vullen en per ommegaande te retourneren om het artikel zonder kosten Open Access te maken. Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten Open Access gemaakt. Na publicatie kan het artikel in beginsel niet meer Open Access worden gemaakt.

Springer
 
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 1.850 tijdschriften binnen het Springer Open Choice programma. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2021.
Kies na acceptatie van je artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ (in My Publication) voor de instelling waaraan je verbonden bent (VU University Amsterdam / VU University Medical Center) en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden. Meer informatie vind je op de website van Springer.
Uitgezonderd van deze regeling zijn de titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen. De tijdschriften uit het Springer Open en BioMed Central programma komen wel in aanmerking voor een korting van 15%. Zie voor meer informatie ook BioMedCentral op deze pagina.

Taylor & Francis en Routledge

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 2300 tijdschriften van uitgeverij Taylor & Francis en Routledge. Als corresponding author van VU en/of VUmc wordt je tijdens submissie herkend via het e-mail adres van je instelling. Het is dus van belang om bij submissie van je manuscript het e-mailadres van je instelling te gebruiken. Zodra je artikel is geaccepteerd voor publicatie ontvang je een e-mail waarin wordt bevestigd dat je kosteloos Open Access kunt publiceren. Meer informatie vind je op de website van Taylor & Francis.

Walter de Gruyter

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in hybride tijdschriften van Walter de Gruyter. Dit geldt niet voor full Open Access tijdschriften. De regeling geldt alleen voor tijdschriften waarop de Universiteitsbibliotheek VU een abonnement heeft. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres. Daarnaast krijgen corresponding authors 20% korting wanneer ze publiceren in 500 volledig full open access peer-reviewed journals en OA boeken uit het ‘De Gruyter Open Access Institutional Member Scheme’. De korting geldt ook voor book chapters en boekseries.

Wiley

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 1400 tijdschriften van uitgeverij Wiley. Deze regeling is geldig van 2016 tot en met 2018. Om van deze regeling gebruik te maken, moet je, nadat je artikel is geaccepteerd voor publicatie, op de ‘author services’ pagina in het menu ‘Funder/Institution payment’ VU of VUmc selecteren. Daarmee wordt aangegeven dat de kosten via de VSNU-overeenkomst worden betaald.
Let op! Wiley publiceert ook een aantal full open access tijdschriften. Die tijdschriften vallen niet onder deze regeling. Meer informatie over de procedure en de tijdschrifttitels vindt je op de website van Wiley.

Wolters Kluwer
Het is niet mogelijk gratis of met korting Open Access te publiceren in Kluwer tijdschriften. Het is wel mogelijk voor onderzoekers om artikelen die zijn gepubliceerd in één van deze 27 wetenschappelijke tijdschriften van Wolters Kluwer via Groen Open Access (zelf archivering in de VU Research Portal) publiek toegankelijk te maken. Voor de 27 titels geldt een embargoperiode van 6 tot 12 maanden. Auteurs moeten voor elk artikel vooraf aan de redactie van het tijdschrift toestemming vragen. Die toetst of het artikel ‘wetenschappelijk ’ is. De auteur mag na toetsing een Author Accepted Manuscript full text in de VU Research Portal (PURE) plaatsen.
Bekijk de regels voor het plaatsen van een Author Accepted Manuscript
Bekijk de Infographic voor Open Access Publiceren bij Wolters Kluwer


De UB heeft voor de verschillende activiteiten rond Open Access een “OA-team” geformeerd. Heb je vragen over het bovenstaande of andere vragen met betrekking tot Open Access, neem dan contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl.


Open Access logo

open access arno akkermans


empty