Achtergrond, missie

De Universiteitsbibliotheek (UB) is de content manager van de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc. Zij ondersteunt de hele informatieketen voor het onderwijs- en onderzoeksproces: van kennis, informatie en data voor onderwijs en onderzoek tot beheer en verspreiding van wetenschappelijke output van de universiteit.
Intensieve samenwerking met zowel faculteiten en diensten binnen VU en VUmc als met lokale, nationale en internationale partners is daarbij noodzakelijk.

De UB heeft twee locaties: in het VU hoofdgebouw en binnen het VUmc. Op beide locaties zijn  ook aantrekkelijke studieplekken ingericht. In totaal werken er ongeveer 75 medewerkers.

Jaarplan 2020 
De UB geeft haar werk in 2020 het thema zichtbaarheid. Dat thema zien we terug in drie onderwerpen.
1. Zichtbaarheid op de campus
2. Zichtbaarheid in de wereld
3. Zichtbaarheid van onze collecties  
Zie: Jaarplan 2020

Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020

Strategic Plan University Library 2017-2020

Het Meerjarenbeleidsplan 'Hotspot for Content II Stewardship of Academic Content & Scholarly Communication – Strategic Plan University Library 2017-2020' vormt de basis van de organisatie van de Universiteitsbibliotheek.