Producten, diensten, kosten

De UB levert verschillende producten en diensten zoals:

  • bestellen van boeken en artikelen bij andere UB's of instellingen (IBL)
  • cursussen, waaronder 'zoeken naar wetenschappelijke literatuur'
  • searches, citatieanalyses etc.
  • rondleidingen
  • kopiëren en printen van artikelen etc.

Producten- en dienstencatalogus
Download producten- en dienstencatalogus

Tarievenlijst
Een aantal producten en diensten is gratis voor VU(mc)-medewerkers/studenten (uitgezonderd print- en kopieerkosten e.d. en bijvoorbeeld opdrachten tot searches).
Download de tarievenlijst (PDF)

Zie ook 
Voorwaarden voor downloaden, printen en kopiëren (PDF)
Gebruikersreglement Universiteitsbibliotheek VU (PDF)