Wie, wat, waar

Balies
Balies, openingstijden
Locatie VU Hoofdgebouw T (020) 59 85200
Locatie VUmc Medische Bibliotheek T (020) 44 41237

Studiezalen
Overzicht van computer- en studiezalen op de VU.

Vraag het de UB
Alle vragen: vragenformulier 
Suggesties en klachten: reactieformulier
Aanschafsuggesties? Mail Vraag.UB
WhatsApp: +31-(0)6- 2569 4822

Vak- en themaspecialisten

De UB heeft voor alle vakgebieden en thema’s specialisten. Zij bieden onderzoekers en docenten ondersteuning op vele punten bij gebruik, beheer en verspreiding van de wetenschappelijke content. Daarnaast realiseren zij voor alle faculteiten de (toegang tot) wetenschappelijke informatie en onderzoeksdata, afgestemd op de wensen van onderzoekers, docenten en studenten.

Neem bij wensen voor de collectie, literatuuronderzoek of ideeën voor (nieuwe) dienstverlening contact op met een van de vak- en themaspecialisten.

Directie 
mw. dr. H.N. (Hilde) van Wijngaarden (directeur)
T (020) 59 85140 (directiesecretariaat)
directiesecretariaat

Organogram (PDF)
empty

Volg de UB
VU Bibliotheek op Twitter VU Bibliotheek op Facebook
Via Twitter en Facebook