Dissertaties uploaden

Je kunt je dissertatie via het Uploadformulier in de VU Research Portal plaatsen in vier stappen.
Start met Promid en datum (stap 1). Navigeer vervolgens door het formulier via de knoppen 2, 3 en 4.

Let op: Gebruik niet de knop Back of Vorige van de browser, want dan word je uitgelogd.

Are you an international PhD student? Use the the English upload form.

Inlevertermijn: zes weken voor je promotie
Je gehele digitale dissertatie moet zes weken voor de datum van je promotie zijn geüpload.

Upload je gehele dissertatie 
Upload je gehele dissertatie, dus de volledige tekst en ook de omslag, het titelblad, de inhoudsopgave, Nederlandse samenvatting en Engelse samenvatting. Je kunt dit als een bestand aanleveren of als afzonderlijke bestanden.

Embargo voor hoofdstukken van of voor je hele dissertatie?

  • Geldt er voor één of meer hoofdstukken van je dissertatie een embargo, bijvoorbeeld vanwege publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift? Upload dan de hoofdstukken, voor- en nawerk en eventuele appendices als afzonderlijke bestanden. Je kunt voor elk hoofdstuk een afzonderlijke embargodatum aangeven. 
  • Is de publicatiedatum nog niet bekend? Kies dan voor een voorlopig embargo. Zodra de publicatiedatum van een hoofdstuk bekend is en de uitgever een embargoperiode voorschrijft, moet de voorlopige embargodatum vervangen worden door de definitieve embargodatum. Neem hiervoor contact op met de UB. Let op: dit heeft tot gevolg dat je zelf geen toegang meer hebt tot het uploadformulier.
  • Is de publicatiedatum al wél bekend? Kies dan voor een definitief embargo. De UB zorgt ervoor dat het hoofdstuk pas na het aflopen van de embargotermijn openbaar wordt.
  • Geldt er voor je hele dissertatie eenzelfde embargotermijn? Lever dan één bestand aan met je volledige dissertatie. De UB zorgt ervoor dat je dissertatie pas na het aflopen van het embargo openbaar wordt.
Wanneer komt mijn proefschrift online?
De bestanden waarvoor geen embargo geldt, worden minimaal vier weken vóór je promotiedatum automatisch openbaar op de website van de UB, in de VU Research Portal en in Narcis.
De omslag, het titelblad, de inhoudsopgave, de Nederlandse en Engelse samenvatting, worden altijd openbaar gemaakt, minimaal vier weken vóór de promotiedatum.