Traditionele bibliometrie: tools en diensten

Producten en tools (licenties en cc0):

 • Databases: Scopus, Web of Science (Core, extra), ESI, JCR, OpenCitations, Crossref
 • Dashboards:
  * PURE: rapportagetool voor het maken van reproduceerbare selecties van publicaties voor gebruik in bibliografische analyse.
  * SciVal; eenvoudige tool voor geavanceerde analyse met PURE en Scopus. Overzicht van de belangrijkste publicaties in citatie, field weighted impact en tijdschriften.
  * Altmetric Explorer: eenvoudige tool voor het tonen van de maatschappelijke impact van uw onderzoek. Vermeldingen in sociale media, blogs, bookmarks, nieuwsmedia en beleidsdocumenten worden meegenomen, evenals het aantal downloads.

NB: de uitkomst van een metriekanalyse hangt af van de database die je gebruikt.

* Citatieanalyse: je kunt zien hoe vaak jouw publicaties zijn geciteerd in indexen van tijdschriften en citaties zoals Scopus, Web of Science en Google Scholar

* H-index of Hirsh-index: hiermee wordt zowel de productiviteit als de impact van het gepubliceerde werk van een onderzoeker gemeten. In termen van deze index heeft een wetenschapper van wie de index h is h papers gepubliceerd, waarvan elk ten minste h keer in andere papers is geciteerd. Een H-index van 12 betekent dat er twaalf papers zijn gepubliceerd, die elk ten minste twaalf keer zijn geciteerd. 

 • In sommige disciplines wordt de H-index gebruikt om aan te geven hoe ver iemand gevorderd is in zijn wetenschappelijke carrière. De bandbreedte verschilt per onderzoeksgebied. 
 • Je kunt jouw H-index berekenen met behulp van Scopus.
 • Tegen betaling kun je (op aanvraag) de Universiteitsbibliotheek de H-index voor je laten berekenen ten behoeve van HR-evaluaties op basis van Web of Science. 

* Impactfactor van tijdschrift: de impact van een tijdschrift wordt aangeduid door het gemiddeld aantal keer te berekenen dat artikelen die in dat tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende de voorafgaande vijf jaar zijn geciteerd. 

 • Het belang of de rang van een tijdschrift wordt aangegeven.
 • Op journalpublishingguide.vu.nl van de bibliotheek van de VU zie je de impactfactor (voor Scopus en Web of Science) voor de belangrijkste tijdschriften in jouw vakgebied.
 • Met Scival kun je ook een benchmark uitvoeren voor de tijdschriften waarin jouw vakgroep publiceert.

* Field Weighted Impact Score: metriek die aangeeft hoe het aantal citaties van de publicaties van een onderzoeker zich verhoudt tot het gemiddelde aantal citaties.

 • Je ziet hoe vaak jij of jouw vakgroep voor een of meer onderzoeksgebieden boven of onder het wereldwijde gemiddelde scoort.
 • Je kunt Scival (op basis van Scopus) of de Essential Science Indicator-ESI (in combinatie met Web of Science) gebruiken. Met SciVal kun je publicaties selecteren uit PURE en in enkele klikken de field weighted impact zichtbaar maken. Met ESI hebt u een tabel met basiswaarden waarin u zelf de field weighted impact kunt berekenen.

* CiteScore: aanduiding van de verdienste van een afzonderlijke paper gedurende de afgelopen drie jaar (op basis van Scopus)

 • je ziet de ontwikkeling in het gebruik van jouw paper in academische literatuur sinds de publicatie ervan.
 • je kunt de trend in jouw citatiescore zien met behulp van Scopus.

* Eigenfactor: aanduiding van de impact van een tijdschrift in een netwerk (op basis van Web of Science).

Vragen?