Open access publiceren

Open Access publiceren betekent dat je je publicatie zonder beperkingen online kosteloos toegankelijk maakt voor iedereen. De Vrije Universiteit vindt dat met overheidsgeld gefinancierd onderzoek gratis toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen. Om Open Access publiceren via de Gouden route te stimuleren, heeft de VU (veelal in VSNU-verband) met een groot aantal uitgevers OA-overeenkomsten (‘OA deals’) gesloten.

Je kunt Open Access publiceren via de Gouden, Hybride of Groene Route. Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide als je OA wilt publiceren.
Bekijk altijd vooraf de Open Access Tips en Checklist en de informatie over Predatory Journals ("rooftijdschriften"). Vragen? Mail ons via openaccess.ub@vu.nl

Onderzoekfinanciers en Open Access
Steeds meer onderzoekfinanciers zoals NWO, ZonMw en de EU stellen Open Access publiceren verplicht. Sommige geven een vergoeding van de kosten voor Open Acces publiceren. Je moet hiervoor in veel gevallen budget aanvragen bij je subsidieaanvraag. Bekijk de Open Access subsidievoorwaarden van onderzoekfinanciers.

Overzicht VU Open Access deals met uitgeverijen
Als er een VU Open Access-deal (APC discount) is, kun je of kosteloos (100% APC discount) of met een korting (bijv. 15% APC discount) OA-publiceren in dat tijdschrift.
> Overzicht VU/VUmc OA-overeenkomsten met uitgeverijen

De VU Journal Publishing Guide
Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide als je OA wilt publiceren. Deze toont je:
- de belangrijkste tijdsschriften op je vakgebied plus hun impact & metrics,
- of OA-publiceren mogelijk is in het tijdschrift
- of de VU een OA-deal heeft met het tijdschrift (dus of er een APC discount is).

Groen Open Access publiceren via de VU Research Portal (PURE)
Je kunt de volledige tekst van je publicatie altijd vrij toegankelijk maken via de VU Research Portal door deze up te loaden naar Pure. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Controleer wel altijd eerst via SherpaRomeo het ‘self archiving’ beleid van je uitgever.

Open Access publiceren is heel eenvoudig:
1. Kies je journal via de VU Journal Publishing Guide
2. Submit je artikel. Vergeet niet aan te geven dat je Open Access wilt publiceren!
3. Plaats je artikel full tekst in de VU Research Portal

Het Open Access team van de Universiteitsbibliotheek kan je adviseren en ondersteunen bij Open Access publiceren. Vragen? Mail ons via openaccess.ub@vu.nl


Open Access logo

 

  Open access VSNU Hans