VU/VUmc OA-overeenkomsten met uitgeverijen

Om het Open Access publiceren te stimuleren, heeft de Vrije Universiteit (veelal in VSNU-verband) met een groot aantal uitgevers OA-overeenkomsten (‘OA deals’) gesloten. Als er een VU OA-deal (APC discount) is, kun je als VU/VUmc-onderzoeker of kosteloos (100% APC discount) of met een korting (bijv. 15% APC discount) OA-publiceren in dat tijdschrift. APC staat voor Article Processing Charge.

OA-overeenkomsten voor al 11.000 tijdschriften
Er zijn al voor ongeveer 11.000 tijdschriften OA-overeenkomsten gesloten. Meer dan 4.000 van die tijdschrifttitels hebben een impactfactor en ruim 1.000 in het 1e quartile. Deze pagina biedt het overzicht van alle uitgeverijen en de tijdschriften waarvoor OA-overeenkomsten gesloten zijn.

Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide als je OA wilt publiceren
Deze toont je:
- de belangrijkste tijdschriften op je vakgebied plus hun impact & metrics,
- of OA-publiceren mogelijk is in het tijdschrift,
- of de VU een OA-deal heeft met het tijdschrift (dus of er een APC discount is).

Vragen over Open Access? Neem contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl


empty

open access APC tabel  

Association for Computing Machinery (ACM)
Corresponding authors van de VU en het Vumc kunnen kostenloos Open Access publiceren in ruim 60 ACM-tijdschriften & conference proceedings.
Geef bij het indienen van uw manuscript duidelijk uw VU of VUmc affiliatie aan en gebruik uw VU/VUmc e-mailadres. Na acceptatie van uw manuscript ontvangt u een link naar het ACM Open Author eRights platform van het tijdschrift. Daar selecteert u bij "Institutionally Paid Open Access / Permissions Release" de gewenste Creative Commons licentie. Vervolgens wordt het artikel kostenloos Open Access gepubliceerd.

American Chemical Society (ACS)
Een corresponding auteur van de VU en VUmc kan zonder kosten in alle 57 ACS journals Open Access publiceren. De Open Access journals ACS Central Science en ACS Omega zijn van deze regeling uitgesloten. Auteurs ontvangen na acceptatie van het manuscript automatisch een ACS AuthorChoice Open Access License. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres.

Biomed Central
Medewerkers van VU en VUmc kunnen 15% korting krijgen op article-processing charges (APCs) voor Open Access publicaties in tijdschriften van BioMed Central en Springer Open. Als je submit van een IP-adres op de VU of VUmc krijg je de korting automatisch. In andere gevallen kies je tijdens het submitten voor de optie “I believe that I am covered by an institutional membership arrangement” en selecteer je VU University Amsterdam of VU University Medical Center uit het drop-down menu op de APC agreement-pagina. Meer informatie staat op de website van Springer

Brill
Onderzoekers van de VU en VUmc kunnen gratis Open Access publiceren in ruim 300  tijdschriften van Brill.  Corresponding authors kunnen tijdens het submitten van een artikel in één van deze tijdschriften aangeven dat ze hun artikel Open Access willen publiceren. Bij het indienen moet de auteur het universitaire emailadres of zijn/haar ORCID gebruiken. Auteurs kunnen dit verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com. Meer informatie over de procedure kun je vinden op de website van Brill

British Medical Journal / BMJ Journals
Corresponding authors van de VU en het Vumc kunnen kostenloos Open Access publiceren in 64 BMJ journals.
Gebruik bij het indienen van uw manuscript het mailadres van de instelling. Selecteer tijdens het indienen de juiste affiliatie (universiteit) in het drop down menu. Na verificatie van de affiliatie door BMJ wordt het ingediende artikel bij acceptatie aangemerkt voor kosteloos open access.

Cogitatio Press
Onderzoekers van de VU en het VUmc kunnen zonder kosten Open Access publiceren in tijdschriften die worden uitgegeven door emptyCogitatio Press. Cogitatio geeft momenteel vier tijdschriften uit: Media and Communication, Politics and Governance , Social Inclusion en Urban Planning. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres en ontvangen een bevestiging dat de kosten door de instelling worden betaald.

Cambridge University Press
VU en VUmc onderzoekers kunnen Open Access publiceren in 339 hybride tijdschriften en 17 volledig open access tijdschriften van uitgever Cambridge University Press.
De corresponding author geeft na acceptatie van een artikel aan onder welke affiliatie zij/hij valt waarna de APC wordt kwijtgescholden. Er verschijnt een ‘Apply Discount’ knop waarmee de auteur de OA procedure bevestigt.

The Company of Biologists
VU en VUmc onderzoekers kunnen kostenloos Open Access publiceren in de journals Development, Journal of Cell Science en de Journal of Experimental Biology. Corresponding authors moeten tijdens het indienen van een manuscript kiezen voor de Open Access optie en hun affiliatie met de VU of VUmc aangeven. Gebruik van VU of VUmc e-mail adres is verplicht. Meer informatie over de procedure kun je vinden op de website van The Company of Biologist.
Let op ! Uitgezonderd van deze regeling zijn de titels Disease Models & Mechanisms en Biology Open. In deze tijdschriften is kostenloos Open Access publiceren niet mogelijk.

Elsevier
Corresponderende auteurs van VU en VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in een selectie van meer dan 2000 hybride en volledig open access Elsevier tijdschriften.
Of een tijdschrift onder de selectie valt kan worden opgezocht in de VU Journal Publishing Guide. Let daarbij op de voorwaarden die worden gesteld aan de datum van indiening (submission date), deze verschilt per tijdschrift en staat apart vermeld bij elk tijdschrift. Artikelen ingediend voor deze datum komen niet in aanmerking voor gratis open access publicatie.
Als het artikel geaccepteerd is ontvang je een mail met een link naar auteurssysteem van Elsevier. Daar kun je aangeven dat je verbonden bent aan een Nederlandse universiteit en een keuze maken voor de optie Gold Open Access. Je kunt daar ook een keuze maken voor een Creative Commons licentie. De voorkeur van de VU gaat uit naar de licentie CC-BY 4.0.
Meer informatie over de procedure vindt je op de website van Elsevier.

Emerald
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen beperkt gebruik maken van vouchers voor het Open Access publiceren in Emerald tijdschriften waar de VU een lopend abonnement op heeft. NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd maar de samenstelling van tijdschriften waarin dit mogelijk is, kan per 2021 veranderd zijn. Neem contact op met het VU Open Access team voor meer informatie.
Hoe werkt het ?
Tijdens het submitten  kun je in het Emerald submissiesysteem op de Emerald APC webpagina kiezen voor de optie ‘yes, I want to publish my article as open access and my institution is elligible for a prepaid APC voucher’. Na acceptatie van het artikel ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor een gratis voucher. Na het invullen en onder tekenen van de CC-BY licentie wordt het artikel Open Access gepubliceerd. Lees hier uitgebreide informatie van de uitgever over de workflow.

Karger
Corresponding authors van VU en VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in 110 Karger tijdschriften. De auteurs dienen bij submissie per brief (cover letter) aan te geven dat zij gerechtigd zijn gebruik te maken van de UKB Open Access deal.
Meer informatie vindt je op de website van Karger (kies in het rolmenu voor Netherlands).

Lippincott Williams & Wilkins
Corresponderende auteurs van de VU en VUmc kunnen zonder kosten in 41 Lippincott Williams & Wilkins journals. Full Open Access journals zijn uitgesloten van deze regeling. De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original papers, review papers, case reports.
Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de VU of het VUmc en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. LLW bepaalt bij acceptatie aan de hand van deze gegevens of een auteur in aanmerking komt voor kosteloos Open Access onder de overeenkomst.

MDPI
De UB heeft een overeenkomst gesloten met Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). Corresponding authors van VU en VUmc krijgen een korting van 10% op de Article Processing Charges (APCs) voor Open Access publicaties. VU/VUmc medewerkers worden herkend op basis van domein en IP-adres.

Oxford University Press
De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.
Corresponding authors van VU en VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in circa 300 hybride tijdschriften van OUP. Met de VU Journal Publishing Guide kunt u opzoeken in welke tijdschriften u kostenloos kunt publiceren.
Na acceptatie van uw artikel kiest u in het OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie. Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald uit het pre-payment account van de VU.

Royal Society
De Universiteitsbibliotheek heeft een Open Access Membership Agreement gesloten met de Royal Society. Corresponding authors van VU en VUmc krijgen 25% korting op open access publicatiekosten voor alle elf peer-reviewed tijdschriften van de Royal Society. Je kunt de korting aanvragen als je de corresponderende auteur van het artikel bent. Bij het aanbieden van het manuscript kies je voor “Open Access publiceren” en selecteert vervolgens uit de lijst met Membership Institutions  “VU University Amsterdam”. De korting van 25% wordt na verificatie door de bibliotheek door de Royal Society toegekend. Gebruik bij submissie van je manuscript altijd het e-mailadres van je instelling. 

Royal Society of Chemistry
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in 37 hybride en 3 Open Access tijdschriften van de Royal Society of Chemistry. Welke titels dit zijn, kunt u vinden in de VU Journal Publishing Guide.

Gebruik bij het indienen van het manuscript altijd het VU of VUmc emailadres. De auteur van een geaccepteerde publicatie krijgt een email met daarin een link naar het RSC licentie-systeem. U wordt in dit systeem automatisch via uw e-mailadres geïdentificeerd als een auteur van een instelling die recht heeft op kostenloos Open Access publiceren. Daarna maakt u de keuze voor de ‘Gold open access publication’. Zie voor meer informatie de documentatie van de uitgever.
 

SAGE
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 900 tijdschriften van uitgeverij SAGE. Als corresponding author van VU en/of VUmc wordt je tijdens submissie herkend via het e-mail adres van je  instelling. Het is dus van belang om bij submissie van je manuscript het e-mail adres van je instelling te gebruiken. De uitgever stuurt je persoonlijk bericht met het verzoek een formulier in te vullen en per ommegaande te retourneren om het artikel zonder kosten Open Access te maken. Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten Open Access gemaakt. Na publicatie kan het artikel in beginsel niet meer Open Access worden gemaakt.

Voor de meer dan 160 Pure Gold open access journals is een korting van 20% mogelijk. Hiervoor is een speciale code vereist. Deze kan van te voren worden aanvraagd bij de bibliotheek. De code wordt door SAGE gevraagd op het moment van betaling van de APC. Afhankelijk van het tijdschrift moet de auteur de betalings-email beantwoorden met de code onder vermelding van de VSNU-overeenkomst of, als het systeem het toelaat, de code invoeren in het betaalsysteem en zo automatisch de code aanvragen. Na publicatie kan de korting niet meer geclaimd worden.

Springer
 
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 1.850 tijdschriften binnen het Springer Open Choice programma. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2021.
Kies na acceptatie van je artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ (in My Publication) voor de instelling waaraan je verbonden bent (VU University Amsterdam / VU University Medical Center) en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden. Meer informatie vind je op de website van Springer.
Uitgezonderd van deze regeling zijn de titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen. De tijdschriften uit het Springer Open en BioMed Central programma komen wel in aanmerking voor een korting van 15%. Zie voor meer informatie ook BioMedCentral op deze pagina.

Taylor & Francis en Routledge
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 2200 tijdschriften van uitgeverij Taylor & Francis en Routledge. De overeenkomst geldt uitsluitend voor de volgende typen publicaties: original papers, review papers.

Als corresponding author van VU en/of VUmc wordt je tijdens submissie herkend via het e-mail adres van je instelling. Het is dus van belang om bij submissie van je manuscript het e-mailadres van je instelling te gebruiken. Zodra je artikel is geaccepteerd voor publicatie ontvang je een e-mail waarin wordt bevestigd dat je kosteloos Open Access kunt publiceren. Meer informatie vind je op de website van Taylor & Francis.

Walter de Gruyter
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ruim 300 hybride tijdschriften van Walter de Gruyter. Dit geldt niet voor full Open Access tijdschriften. Of een tijdschrift onder de selectie valt kan worden opgezocht in de VU Journal Publishing Guide. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres.
Corresponding authors krijgen 20% korting op het publiceren in 500 volledig full open access peer-reviewed journals en OA boeken uit het ‘De Gruyter Open Access Institutional Member Scheme’. De korting geldt ook voor book chapters en boekseries.

Wiley

NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 1400 tijdschriften van uitgeverij Wiley. Om van deze regeling gebruik te maken, moet je, nadat je artikel is geaccepteerd voor publicatie, op de ‘author services’ pagina in het menu ‘Funder/Institution payment’ VU of VUmc selecteren. Daarmee wordt aangegeven dat de kosten via de VSNU-overeenkomst worden betaald. Let op! Wiley publiceert ook een aantal full open access tijdschriften. Die tijdschriften vallen niet onder deze regeling. Meer informatie over de procedure en de tijdschrifttitels vindt je op de website van Wileyempty

Heb je vragen over dit overzicht of andere vragen over Open Access? Neem dan contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl.

Open Access logo

open access arno akkermans


empty