VU/VUmc OA-overeenkomsten met uitgeverijen

Om het Open Access publiceren te stimuleren, heeft de Vrije Universiteit (veelal in VSNU-verband) met een groot aantal uitgevers OA-overeenkomsten (‘OA deals’) gesloten. Als er een VU OA-deal (APC discount) is, kun je als VU/VUmc-onderzoeker of kosteloos (100% APC discount) of met een korting (bijv. 15% APC discount) OA-publiceren in dat tijdschrift. APC staat voor Article Processing Charge. 

OA-overeenkomsten voor al 9.000 tijdschriften
Er zijn al voor ongeveer 9.000 tijdschriften OA-overeenkomsten gesloten. Meer dan 4.000 van die tijdschrifttitels hebben een impactfactor en ruim 1.000 in het 1e quartile. Deze pagina biedt het overzicht van alle uitgeverijen en de tijdschriften waarvoor OA-overeenkomsten gesloten zijn.

Raadpleeg de VU Journal Publishing Guide als je OA wilt publiceren
Deze toont je:
- de belangrijkste tijdschriften op je vakgebied plus hun impact & metrics,
- of OA-publiceren mogelijk is in het tijdschrift,
- of de VU een OA-deal heeft met het tijdschrift (dus of er een APC discount is).

Vragen over Open Access? Neem contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl

OAUitgeversdealsAUG2019  
 

American Chemical Society (ACS)

Een corresponding auteur van de VU en VUmc kan zonder kosten in alle 57 ACS journals Open Access publiceren. De Open Access journals ACS Central Science en ACS Omega zijn van deze regeling uitgesloten. Auteurs ontvangen na acceptatie van het manuscript automatisch een ACS AuthorChoice Open Access License. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres.

Biomed Central
Medewerkers van VU en VUmc kunnen 15% korting krijgen op article-processing charges (APCs) voor Open Access publicaties in tijdschriften van BioMed Central en Springer Open. Als je submit van een IP-adres op de VU of VUmc krijg je de korting automatisch. In andere gevallen kies je tijdens het submitten voor de optie “I believe that I am covered by an institutional membership arrangement” en selecteer je VU University Amsterdam of VU University Medical Center uit het drop-down menu op de APC agreement-pagina. Meer informatie staat op de website van Springer.

Brill
Onderzoekers van de VU en VUmc kunnen gratis Open Access publiceren in de tijdschriften van Brill op het gebied van Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen. Dit gaat over ongeveer 40 titels. Corresponding authors kunnen tijdens het submitten van een artikel in één van deze tijdschriften aangeven dat ze hun artikel Open Access willen publiceren. Bij het indienen moet de auteur het universitaire emailadres of zijn/haar ORCID gebruiken. Auteurs kunnen dit verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com. Meer informatie over de procedure kun je vinden op de website van Brill.

British Medical Journal / BMJ Journals

Medewerkers van de VU en het Vumc kunnen 25% korting krijgen op article-processing charges (APC's) voor Open Access publicaties in alle BMJ journals. VU- en VUmc-medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres en ontvangen een bevestiging dat de kosten door de instelling worden betaald.

Cogitatio Press
Onderzoekers van de VU en het VUmc kunnen zonder kosten Open Access publiceren in tijdschriften die worden uitgegeven door emptyCogitatio Press. Cogitatio geeft momenteel vier tijdschriften uit: Media and Communication, Politics and Governance , Social Inclusion en Urban Planning. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres en ontvangen een bevestiging dat de kosten door de instelling worden betaald.

Cambridge University Press
VU en VUmc onderzoekers kunnen Open Access publiceren in 339 hybride tijdschriften en 17 volledig open access tijdschriften van uitgever Cambridge University Press.
De corresponding author geeft na acceptatie van een artikel aan onder welke affiliatie zij/hij valt waarna de APC wordt kwijtgescholden. Er verschijnt een ‘Apply Discount’ knop waarmee de auteur de OA procedure bevestigd. De overeenkomst is geldig van 1 juni 2017 tot 1 juni 2020.

Elsevier
De VSNU heeft namens de Nederlandse Universiteiten een akkoord gesloten met uitgever Elsevier voor kosteloos Open Access publiceren in een selectie van Elsevier tijdschriften. Voor deze tijdschriften geldt een 100% vergoeding van de Article Processing Charges (APC’s). Corresponderende auteurs van VU en VUmc kunnen bij het indienen van een manuscript aangeven dat ze verbonden zijn aan een Nederlandse Universiteit. Let op ! De selectie van tijdschriften is per 1 juli 2019 uitgebreid. Houd er rekening mee dat kosteloos open access publiceren voor titels die vanaf 1 juli zijn toegevoegd alleen mogelijk is als de aanleverdatum (submission date) van het artikel na deze datum is. Als de publicatie in aanmerking komt voor gratis Open Access wordt de keuze geboden voor twee licenties. De voorkeur van de VU gaat uit naar de licentie CC-BY 4.0. 
Agreement with Universities in the Netherlands

Emerald
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen gebruik maken van vouchers voor het Open Access publiceren in Emerald tijdschriften waar de VU een lopend abonnement op heeft. Het aantal vouchers is eindig, de uitgever plaatst een bericht op de website als het maximaal aantal vouchers is vergeven. Deze regeling is geldig tot eind 2020.

Hoe werkt het ?
Tijdens het submitten  kun je in het Emerald submissiesysteem op de Emerald APC webpagina kiezen voor de optie ‘yes, I want to publish my article as open access and my institution is elligible for a prepaid APC voucher’. Na acceptatie van het artikel ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor een gratis voucher. Na het invullen en onder tekenen van de CC-BY licentie wordt het artikel Open Access gepubliceerd. Lees hier uitgebreide informatie van de uitgever over de workflow.

Frontiers: niet meer beschikbaar voor 2019
Per 18 juli is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de regeling met Frontiers. Het maximum aantal artikelen dat wordt gedekt door het budget voor 2019 is inmiddels ingediend. We verwachten dat niet alle artikelen geaccepteerd zullen worden dus mogelijk komt er later in 2019 weer budget vrij. Wanneer dit het geval is laten we dat hier op deze website weten. 
Voor 2019 heeft de Universiteitsbibliotheek een ‘pre-paid regeling’ gesloten met Open Access uitgever Frontiers. Dit betekent dat VU-onderzoekers (die niet eerder van deze regeling gebruik maakten) vanaf 1 maart 2019 kosteloos in een Frontiers-tijdschrift kunnen publiceren. De bekostiging komt uit een speciaal VU budget, onderzoekers van het VUmc kunnen daarom geen gebruik maken van de regeling. De UB vergoedt de Article Processing Costs (APC) zo lang er budget is. De regeling kan uitsluitend gebruikt worden door: 

- corresponderende auteurs van de Vrije Universiteit,
- die in 2018 geen gebruik hebben gemaakt van de VU Frontiers ‘pre-paidregeling’.
- Je kunt alleen een aanvraag doen voor artikelen die je na 1 maart indient (1 artikel per auteur).
Selecteer bij het aanbieden van je manuscript bij Frontiers onder instelling ‘Vrije Universiteit Amsterdam’. De Article Processing Costs (APC) voor je publicatie worden dan automatisch volledig door de bibliotheek vergoed. Check voordat je je artikel indient op deze webpagina of de regeling nog van kracht is. Open Access tijdschriften van Frontiers ACTA-onderzoekers met een VU-aanstelling kunnen gebruik maken van de VU Frontiers pre paid regeling.

Karger
Corresponding authors van VU en VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in 110 Karger tijdschriften. De auteurs dienen bij submissie per brief (cover letter) aan te geven dat zij gerechtigd zijn gebruik te maken van de UKB Open Access deal.
Meer informatie vindt je op de website van Karger (kies in het rolmenu voor Netherlands).

Lippincott Williams & Wilkins
Corresponding auteurs van de VU en VUmc kunnen in 228 hybride Lippincott Williams & Wilkins journals zonder kosten Open Access publiceren. Full Open Access journals zijn uitgesloten van deze regeling. Gebruik de ‘waiver code’ UKBOVIDDLD2017 op het moment dat je manuscript is geaccepteerd om kosteloos Open Access publiceren. N.B. Deze code is geldig tot eind 2019.

MDPI

De UB heeft een overeenkomst gesloten met Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). Corresponding authors van VU en VUmc krijgen een korting van 25 % op de Article Processing Charges (APCs) voor Open Access publicaties. VU/VUmc medewerkers worden herkend op basis van domein en IP-adres.

Oxford University Press
Corresponderende auteurs van de VU en VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in circa 322 tijdschriften van OUP. Na acceptatie van het artikel kan de auteur via OUP’s online licensing and payment system, Author Services, kiezen voor een Open Access licentie. Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald uit het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten. Op de website van OUP vindt u uitgebreide informatie over de procedure.

Royal Society
De Universiteitsbibliotheek heeft een Open Access Membership Agreement gesloten met de Royal Society. Corresponding authors van VU en VUmc krijgen 25% korting op open access publicatiekosten voor alle elf peer-reviewed tijdschriften van de Royal Society. Je kunt de korting aanvragen als je de corresponderende auteur van het artikel bent. Bij het aanbieden van het manuscript kies je voor “Open Access publiceren” en selecteert vervolgens uit de lijst met Membership Institutions  “VU University Amsterdam”. De korting van 25% wordt na verificatie door de bibliotheek door de Royal Society toegekend. Gebruik bij submissie van je manuscript altijd het e-mailadres van je instelling.
 
SAGE
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 900 tijdschriften van uitgeverij SAGE. Deze regeling is geldig van 2017 tot en met 2019. Als corresponding author van VU en/of VUmc wordt je tijdens submissie herkend via het e-mail adres van je  instelling. Het is dus van belang om bij submissie van je manuscript het e-mail adres van je instelling te gebruiken. De uitgever stuurt je persoonlijk bericht met het verzoek een formulier in te vullen en per ommegaande te retourneren om het artikel zonder kosten Open Access te maken. Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten Open Access gemaakt. Na publicatie kan het artikel in beginsel niet meer Open Access worden gemaakt.

Springer
 
Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 1.850 tijdschriften binnen het Springer Open Choice programma. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2021.
Kies na acceptatie van je artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ (in My Publication) voor de instelling waaraan je verbonden bent (VU University Amsterdam / VU University Medical Center) en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden. Meer informatie vind je op de website van Springer.
Uitgezonderd van deze regeling zijn de titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen. De tijdschriften uit het Springer Open en BioMed Central programma komen wel in aanmerking voor een korting van 15%. Zie voor meer informatie ook BioMedCentral op deze pagina.

Taylor & Francis en Routledge

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 2300 tijdschriften van uitgeverij Taylor & Francis en Routledge. Als corresponding author van VU en/of VUmc wordt je tijdens submissie herkend via het e-mail adres van je instelling. Het is dus van belang om bij submissie van je manuscript het e-mailadres van je instelling te gebruiken. Zodra je artikel is geaccepteerd voor publicatie ontvang je een e-mail waarin wordt bevestigd dat je kosteloos Open Access kunt publiceren. Meer informatie vind je op de website van Taylor & Francis.

Walter de Gruyter

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in hybride tijdschriften van Walter de Gruyter. Dit geldt niet voor full Open Access tijdschriften. De regeling geldt alleen voor tijdschriften waarop de Universiteitsbibliotheek VU een abonnement heeft. VU en VUmc medewerkers worden herkend aan de hand van hun VU/VUmc-email-adres. Daarnaast krijgen corresponding authors 20% korting wanneer ze publiceren in 500 volledig full open access peer-reviewed journals en OA boeken uit het ‘De Gruyter Open Access Institutional Member Scheme’. De korting geldt ook voor book chapters en boekseries.

Wiley

Corresponding authors van de VU en het VUmc kunnen kosteloos Open Access publiceren in ca. 1400 tijdschriften van uitgeverij Wiley. Deze regeling is geldig van 2016 tot en met 2019. Om van deze regeling gebruik te maken, moet je, nadat je artikel is geaccepteerd voor publicatie, op de ‘author services’ pagina in het menu ‘Funder/Institution payment’ VU of VUmc selecteren. Daarmee wordt aangegeven dat de kosten via de VSNU-overeenkomst worden betaald.
Let op! Wiley publiceert ook een aantal full open access tijdschriften. Die tijdschriften vallen niet onder deze regeling. Meer informatie over de procedure en de tijdschrifttitels vindt je op de website van Wiley.

Wolters Kluwer
Het is niet mogelijk gratis of met korting Open Access te publiceren in Kluwer tijdschriften. Het is wel mogelijk voor onderzoekers om artikelen die zijn gepubliceerd in één van deze 27 wetenschappelijke tijdschriften van Wolters Kluwer via Groen Open Access (zelf archivering in de VU Research Portal) publiek toegankelijk te maken. Voor de 27 titels geldt een embargoperiode van 6 tot 12 maanden. Auteurs moeten voor elk artikel vooraf aan de redactie van het tijdschrift toestemming vragen. Die toetst of het artikel ‘wetenschappelijk ’ is. De auteur mag na toetsing een Author Accepted Manuscript full text in de VU Research Portal (PURE) plaatsen.
Bekijk de regels voor het plaatsen van een Author Accepted Manuscript
Bekijk de Infographic voor Open Access Publiceren bij Wolters Kluwer

Heb je vragen over dit overzicht of andere vragen over Open Access? Neem dan contact op met het OA team via openaccess.ub@vu.nl.

Open Access logo

open access arno akkermans


empty