RDM Community & Data conversations

VU RDM Community & Data Conversations

Iedereen die zich als onderzoeker of onderzoekondersteuner bezighoudt met research data management (RDM) en hier meer over wil leren, kan deelnemen aan het RDM-netwerk dat we bij de VU opzetten. Het doel is kennis uitwisselen en elkaar inspireren. Je kunt deelnemen via het netwerk van data stewards of de Data ConversationsDataConversationsKlein

Data stewards & RDM Community Manager
Bij sommige faculteiten en instituten zijn data stewards aangesteld. Zij komen  regelmatig samen om hun kennis te delen. Maria Cruz is de RDM Community Manager van de Vrije Universiteit. Zij bezoekt expertisebijeenkomsten en congressen over RDM in binnen- en buitenland en zorgt voor een goede verspreiding van de nieuwste kennis binnen de VU. Ook organiseert ze de Data Conversations.

Huidige data stewards bij de VU

-    Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA): Bart Hattink, b.j.j.hattink@acta.nl

-    Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems (AIMMS): Brett Olivier, data@aimms.vu.nl

-    Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB, Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR): Marieke Polhout, m.j.polhout@vu.nl

-    Faculteit der Bètawetenschappen: Brett Olivier & Christine Dijk, rdm.beta@vu.nlempty

-    Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen: Jessica Hrudey, research.data.fgb@vu.nl

-    School of Business and Economics: Veerle Eggens, v.r.c.eggens@vu.nl

Data Conversations over: open data & open methoden 
De bijeenkomsten Data Conversations zijn bedoeld voor VU-onderzoekers, ondersteunend personeel, data stewards en dataspecialisten. Via korte presentaties delen ze hun kennis en gaan daarna met elkaar in gesprek.
De eerste Data Conversations vond plaats in juni 2019.
Bekijk de presentaties

Zelf een presentatie geven bij Data Conversations?
Wil je zelf een korte presentatie (10 minuten) geven over: open data, open methoden of over reproduceerbaar onderzoek? Stuur dan een e-mail naar rdm@vu.nl. We stellen bijdragen van onderzoekers zeer op prijs.